La població creu que hi ha un excés d'immigrants a Espanya

La presència creixent d'immigrants al nostre país és un fenomen cada vegada més assimilat per la població autòctona. Tot i això, la majoria pensen que hi ha un excés d'immigrants a Espanya. Són algunes de les conclusions d'una enquesta encarregada per l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia, que per primera vegada permet valorar a fons aquesta diversitat i, sobretot, saber quina percepció tenen els espanyols dels nouvinguts. Això, coincidint amb el Dia Internacional contra el Racisme.
La població creu que hi ha un excés d'immigrants a Espanya
Macroenquesta sobre el racisme

La població creu que hi ha un excés d'immigrants a Espanya

La presència creixent d'immigrants al nostre país és un fenomen cada vegada més assimilat per la població autòctona. Tot i això, la majoria pensen que hi ha un excés d'immigrants a Espanya. Són algunes de les conclusions d'una enquesta encarregada per l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia, que per primera vegada permet valorar a fons aquesta diversitat i, sobretot, saber quina percepció tenen els espanyols dels nouvinguts. Això, coincidint amb el Dia Internacional contra el Racisme.
Actualitzat
La majoria de la població enquestada valora positivament la diversitat racial, ètnica, religiosa i cultural, però al mateix temps considera que la immigració és un fenomen massa estès actualment. Més d'un 61% de les persones entrevistades pensen que a Espanya hi ha un excés d'immigrants, davant del 28,3% que consideren que la presència d'estrangers és acceptable.

Al marge de si són molts o pocs, tres de cada quatre espanyols són partidaris de permetre l'entrada dels estrangers sempre que portin un contracte de treball. Consideren que les feines que vénen a fer aquí no entren en competència amb les que desenvolupa la població autòctona, ja que treballen en feines que els espanyols no volen fer.

Compartir feina amb ells no suposa cap problema per als enquestats. La cosa canvia quan es tracta de compartir veïnatge, llogar un pis o convertir-se en família, ja que aquí els espanyols hi són més reticents. Malgrat aquests prejudicis, la majoria de la gent considera que els immigrants han de tenir els mateixos drets socials que la població autòctona: més del 94% defensen que tinguin dret al subsidi d'atur, un 85% són partidaris que puguin portar els seus familiars, i gairebé un 80% pensen que els immigrants haurien de poder votar a les eleccions municipals.

Quan l'aportació dels immigrants es lliga a l'economia, la majoria dels espanyols no la posa en dubte. La cosa varia quan es valoren altres aspectes: gairebé la meitat de la població enquestada pensa que els estrangers no contribueixen en res a enriquir la nostra cultura.