La nova Llei del Soroll preveu clausures de fins a cinc anys dels locals que la incompleixin

La nova Llei del Soroll preveu la clausura definitiva o temporal de fins a cinc anys de les instal·lacions que no compleixin els objectius de qualitat acústica i sancions que, com a màxim, seran de 300 mil euros. L'endemà que el consell de ministres hagi aprovat el projecte de llei, la ministra de medi ambient, Elvira Rodríguez, ha dit que la finalitat de la llei és garantir el benestar i la salut ambiental. Per primera vegada, es tindran en compte tots els emissors acústics.
La nova Llei del Soroll preveu clausures de fins a cinc anys dels locals que la incompleixin
Medi Ambient

La nova Llei del Soroll preveu clausures de fins a cinc anys dels locals que la incompleixin

La nova Llei del Soroll preveu la clausura definitiva o temporal de fins a cinc anys de les instal·lacions que no compleixin els objectius de qualitat acústica i sancions que, com a màxim, seran de 300 mil euros. L'endemà que el consell de ministres hagi aprovat el projecte de llei, la ministra de medi ambient, Elvira Rodríguez, ha dit que la finalitat de la llei és garantir el benestar i la salut ambiental. Per primera vegada, es tindran en compte tots els emissors acústics.
Actualitzat
El Projecte de Llei del Soroll, aprovada pel Consell de Ministres, preveu la clausura definitiva o temporal per un període de fins a cinc anys de les instal·lacions que incompleixin els objectius de qualitat acústica, i la prohibició de la concessió de llicències de construcció de vivendes, hospitals i escoles si se superen els nivells màxims de soroll permesos. La ministra de Medi Ambient, Elvira Rodríguez, ha explicat que aquest projecte de llei té com a objectiu lluitar de forma més eficaç contra un dels problemes principals que perjudica la salut dels ciutadans, amb la finalitat de garantir el benestar i la salut ambiental. Segons la llei, Espanya disposarà de mapes del soroll que permetran saber els nivells de contaminació acústica i permetran actuar per evitar-la.