La ministra d'Economia anuncia que Foment disposarà de 500 milions d'euros addicionals per a obra pública el 2011

La ministra d'Economia anuncia que Foment disposarà de 500 milions d'euros addicionals per a obra pública el 2011

La ministra d'Economia anuncia que Foment disposarà de 500 milions d'euros addicionals per a obra pública el 2011

Actualitzat