La Junta General del hòlding empresarial Innova de Reus aprova treure a concurs l'auditoria econòmica i financera

Reus (ACN).- La Junta General del hòlding empresarial Innova de Reus ha aprovat treure a concurs el proper mes de gener una auditoria econòmica, financera i de control de la legalitat del grup d'empreses municipals. Aquesta auditoria estarà supervisada i coordinada per la Intervenció Municipal ja que també tindrà la tasca d'elaborar les bases del concurs que permetrà agilitzar el procés i disposar dels resultats durant el mes de maig. A proposta de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i amb l'aval d'un informe de l'interventor municipal, s'ha replantejat la idea inicial d'encarregar l'auditoria a l'empresa Pricewaterhousecoopers Auditores perquè permetrà racionalitzar recursos i complir amb els terminis legals.
La Junta General del hòlding empresarial Innova de Reus aprova treure a concurs l'auditoria econòmica i financera

La Junta General del hòlding empresarial Innova de Reus aprova treure a concurs l'auditoria econòmica i financera

Reus (ACN).- La Junta General del hòlding empresarial Innova de Reus ha aprovat treure a concurs el proper mes de gener una auditoria econòmica, financera i de control de la legalitat del grup d'empreses municipals. Aquesta auditoria estarà supervisada i coordinada per la Intervenció Municipal ja que també tindrà la tasca d'elaborar les bases del concurs que permetrà agilitzar el procés i disposar dels resultats durant el mes de maig. A proposta de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i amb l'aval d'un informe de l'interventor municipal, s'ha replantejat la idea inicial d'encarregar l'auditoria a l'empresa Pricewaterhousecoopers Auditores perquè permetrà racionalitzar recursos i complir amb els terminis legals.