Els pressupostos del Vendrell per al 2008 ja preveuran les actuacions que aconselli el pla de mobilitat del municipi

El Vendrell.- El pla de mobilitat que està posant en marxa l'Ajuntament del Vendrell es traduirà en actuacions concretes ja el proper 2008. Els pressupostos de l'any vinent inclouran millores en vials, zones de vianants, aparcaments així com també en el foment dels sistemes de transport públic i l'ús de la bicicleta. Una anàlisi diagnòstica de la situació actual serà el punt de partida d'aquest pla que compta amb un pressupost de 60.000 euros i que tirarà endavant l'empresa que ja va fer, en el mandat passat, un pla específic per al transport públic. La diagnosi estarà enllestida abans que acabi l'any i inclourà l'opinió i les propostes dels ciutadans a través d'una enquesta a 400 persones.
Els pressupostos del Vendrell per al 2008 ja preveuran les actuacions que aconselli el pla de mobilitat del municipi

Els pressupostos del Vendrell per al 2008 ja preveuran les actuacions que aconselli el pla de mobilitat del municipi

El Vendrell.- El pla de mobilitat que està posant en marxa l'Ajuntament del Vendrell es traduirà en actuacions concretes ja el proper 2008. Els pressupostos de l'any vinent inclouran millores en vials, zones de vianants, aparcaments així com també en el foment dels sistemes de transport públic i l'ús de la bicicleta. Una anàlisi diagnòstica de la situació actual serà el punt de partida d'aquest pla que compta amb un pressupost de 60.000 euros i que tirarà endavant l'empresa que ja va fer, en el mandat passat, un pla específic per al transport públic. La diagnosi estarà enllestida abans que acabi l'any i inclourà l'opinió i les propostes dels ciutadans a través d'una enquesta a 400 persones.