Els estudiants podran saber la nota de selectivitat per Internet

Els 27.100 estudiants catalans que hanr fe la selectivitat han acabat avui els exàmens i podran consultar les notes obtingudes a partir del dia 2 de juliol per Internet. Els candidats a universitaris podran conèixer la seva qualificació global a través del lloc d'Internet del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) els dies 2 i 3 de juliol, introduint-hi el seu número de D.N.I i el número de matrícula. Els centres enviaran la documentació sobre els resultats als estudiants a partir del 4 de juliol. L'any passat va ser el primer que es van poder consultar les notes a través de la xarxa i els estudiants van col·lapsar la pàgina d'Internet per comprovar les seves qualificacions. El DURSI entregarà aquest any de nou un diploma als estudiants que obtinguin una nota igual o superior a nou i una menció específica als deu estudiants que hagin obtingut les millors qualificacions.
Els estudiants podran saber la nota de selectivitat per Internet
A PARTIR DEL DIA 2 DE JULIOL

Els estudiants podran saber la nota de selectivitat per Internet

Els 27.100 estudiants catalans que hanr fe la selectivitat han acabat avui els exàmens i podran consultar les notes obtingudes a partir del dia 2 de juliol per Internet. Els candidats a universitaris podran conèixer la seva qualificació global a través del lloc d'Internet del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) els dies 2 i 3 de juliol, introduint-hi el seu número de D.N.I i el número de matrícula. Els centres enviaran la documentació sobre els resultats als estudiants a partir del 4 de juliol. L'any passat va ser el primer que es van poder consultar les notes a través de la xarxa i els estudiants van col·lapsar la pàgina d'Internet per comprovar les seves qualificacions. El DURSI entregarà aquest any de nou un diploma als estudiants que obtinguin una nota igual o superior a nou i una menció específica als deu estudiants que hagin obtingut les millors qualificacions.
Actualitzat