Els empresaris exportadors encara no aprofiten els mercats emergents com la Xina

Barcelona.- Els empresaris de l'estat espanyol han mantingut la quota exportadora aquests anys, tot i l'entorn poc favorable amb un euro sobrevalorat en relació amb el dòlar, una inflació alta i un índex de productivitat que està en l'últim lloc d'una llista formada pels principals països desenvolupats, segons l'estudi 'Llums i ombres de la competitivitat exterior d'Espanya' elaborat per 'la Caixa'. Entre els llums del comportament de l'economia està aquest manteniment de la quota exportadora, entre les ombres el fet que aquestes vendes estan estancades a mercats madurs com Alemanya i França i encara no aprofiten el nou poder de compra desplegat per les economies emergents i concretament la xinesa.
Els empresaris exportadors encara no aprofiten els mercats emergents com la Xina

Els empresaris exportadors encara no aprofiten els mercats emergents com la Xina

Barcelona.- Els empresaris de l'estat espanyol han mantingut la quota exportadora aquests anys, tot i l'entorn poc favorable amb un euro sobrevalorat en relació amb el dòlar, una inflació alta i un índex de productivitat que està en l'últim lloc d'una llista formada pels principals països desenvolupats, segons l'estudi 'Llums i ombres de la competitivitat exterior d'Espanya' elaborat per 'la Caixa'. Entre els llums del comportament de l'economia està aquest manteniment de la quota exportadora, entre les ombres el fet que aquestes vendes estan estancades a mercats madurs com Alemanya i França i encara no aprofiten el nou poder de compra desplegat per les economies emergents i concretament la xinesa.