Els camions continuen abocant residus d'Erkimia a l'abocador de Flix, sis mesos després

Sis mesos després de conèixer l'existència de tones de residus tòxics abocats a l'embassament de Flix per Erkimia i de l'abocador amb tants residus com els del pantà, tot continua igual. Tot i que aquest abocador estava previst només per a residus industrials, les anàlisis encarregades per TV3 demostraven que els residus eren material radioactiu. Ara els camions que continuen arribant tapen els residus amb una malla perquè la perillosa pols no s'escampi però sense gaire fortuna.
Els camions continuen abocant residus d'Erkimia a l'abocador de Flix, sis mesos després
Abocador de Flix

Els camions continuen abocant residus d'Erkimia a l'abocador de Flix, sis mesos després

Sis mesos després de conèixer l'existència de tones de residus tòxics abocats a l'embassament de Flix per Erkimia i de l'abocador amb tants residus com els del pantà, tot continua igual. Tot i que aquest abocador estava previst només per a residus industrials, les anàlisis encarregades per TV3 demostraven que els residus eren material radioactiu. Ara els camions que continuen arribant tapen els residus amb una malla perquè la perillosa pols no s'escampi però sense gaire fortuna.
Actualitzat
L'abocador, en terrenys municipals i controlat per l'Agència Catalana de Residus, estava previst només per a residus industrials no especials, i per tant, no preparat per acollir materials radioactius.

En les anàlisis apareixien radionúclids, com el tori 230, altament tòxic per inhalació. Fa sis mesos, els camions, que passaven pel costat del poble tot el dia, feien el transport amb la càrrega a cel obert. Amb la pols es pot inhalar el tori i els altres elements tòxics. Ara, algun dels camions que seguien arribant a l'abocador protegien la càrrega amb unes borrasses, les malles utilitzades per recollir les olives, que difícilment priven que s'escampi la pols.

A partir de l'anàlisi d'una mostra dels residus feta per la Conselleria de Medi Ambient, amb resultats semblants a l'analítica de TV3, i de mesures a l'abocador d'emanacions de gas radó i de radiacions gamma, el Consell de Seguretat Nuclear deia a l'octubre, amb aquest estudi preliminar, que l'abocador no representa cap risc radiològic incontrolat inacceptable per a la població o per al medi ambient. Però indicava que s'ha de fer un estudi de seguretat complet que permeti garantir la protecció radiològica del públic i el medi ambient a llarg termini. S'havien previst tres mesos, però l'Agència Catalana de Residus creu que no estarà fet fins al juny.

En el mateix informe del Consell de Seguretat Nuclear, el 19 d'octubre, basant-se en el reglament sobre protecció sanitària contra les radiacions ionitzants, també es diu que s'ha de requerir al titular d'Erkimia que faci els estudis necessaris per determinar l'impacte radiològic que els processos de les seves instal·lacions puguin tenir sobre els treballadors, la gent i el medi ambient. Ercros no ha volgut fer cap comentari sobre aquest requeriment.

NOTÍCIES RELACIONADES