El nou govern de Sant Vicenç de Castellet (ERC-CiU) elabora el cartipàs

El nou govern de Sant Vicenç de Castellet, constituït per ERC i CiU, ja ha elaborat el cartipàs per a la nova legislatura i ha aprovat per decret la delegació de les compatències als nous regidors. Segons els decret, firmat pel nou alcalde del municipi, Valentí Carrera (ERC), el regidor de CiU Antoni Guardiola assumirà les regidories de Règim Interior i Governació, i el republicà Marcel Puig s'encarregarà de les àrees d'Economia i Hisenda, Promoció Econòmica, i Comerç i Turisme.
El nou govern de Sant Vicenç de Castellet (ERC-CiU) elabora el cartipàs
Sant Vicenç de Castellet

El nou govern de Sant Vicenç de Castellet (ERC-CiU) elabora el cartipàs

El nou govern de Sant Vicenç de Castellet, constituït per ERC i CiU, ja ha elaborat el cartipàs per a la nova legislatura i ha aprovat per decret la delegació de les compatències als nous regidors. Segons els decret, firmat pel nou alcalde del municipi, Valentí Carrera (ERC), el regidor de CiU Antoni Guardiola assumirà les regidories de Règim Interior i Governació, i el republicà Marcel Puig s'encarregarà de les àrees d'Economia i Hisenda, Promoció Econòmica, i Comerç i Turisme.
Actualitzat
El decret delega en el republicà Lluís Oliveras les regidories de Cultura i Festes, i Medi Ambient; Ensenyament, Serveis Socials i Cooperació són per a la regidora nacionalista Maria Àngels Casals; Sanitat i Esports, per al republicà Pere Anton Llovet, i Obres Públiques i Urbanisme, Habitatge i Serveis Municipals, per al republicà Magí Giralt. De la Regidoria de Règim Interior i Governació en dependran la gestió de personal, l'organització interna i la planificació dels recursos, els serveis jurídics, els sistemes informàtics i noves tecnologies, la gestió de compres, la Policia Local i la coordinació amb altres forces de seguretat, les autoritzacions d'ocupacions de la via pública, i el trànsit i el règim sancionador. Cultura i Festes i Medi Ambient assumiran la promoció i organització d'activitats culturals, festes populars, la relació amb entitats culturals, la coordinació amb Activa't de Festa i el Punt d'Informació Juvenil, les polítiques globals mediambientals, les campanyes de sensibilització i difusió, l'Agrupació de Defensa Forestal i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. D'Ensenyament, Serveis Socials i Cooperació dependran les polítiques d'escolarització, gestió i manteniment d'escoles, escoles bressol, la coordinació amb el Departament d'Ensenyament, l'atenció a demandes socials, les polítiques de promoció de la dona i la cooperació al desenvolupament. L'àrea d'Economia, Hisenda, Promoció econòmica, Comerç i Turisme assumirà les qüestions relacionades amb pressupostos i comptabilitat, ordenances fiscals, imposició i ordenació de tributs, tresoreria, padrons fiscals, coordinació amb l'Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, dinamització comercial i relacions amb la UBIC, seguiment de la programació del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud i promoció turística. De Sanitat i Esports en dependran les polítiques de sanitat municipal, el registre municipal d'animals de companyia, el servei d'urgències mèdiques, la coordinació amb l'ICS i els centres d'atenció primària, la direcció de la zona esportiva municipal, la programació i difusió d'actes esportius, la relació amb entitats esportives, el servei de gimnàstica i manteniment físic, i la gestió i el manteniment d'instal·lacions esportives. Finalment, d'Obres Públiques, Urbanisme, Habitatge i Serveis Municipals en dependran les llicències urbanístiques, llicències i permisos ambientals, l'aprovació de projectes d'obra municipal ordinària i d'urbanització, els contactes amb l'Agència Catalana de l'Aigua, l'aprovació d'instruments de planejament i de gestió urbanística, la promoció industrial i habitatge públic, la protecció de la legalitat urbanística i la direcció dels serveis municipals.