El Govern aprova la modificació del decret que regula els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya

(ACN).- El Govern ha acordat modificar l'article 1 del Decret 101/2009, de 23 de juny, pel qual es regulen els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya. Concretament, el canvi consisteix a especificar que les operacions afectades per la norma "estan realitzades sobre valors admesos a negociació exclusivament en mercats d'àmbit autonòmic de Catalunya". Aquesta modificació respon a un criteri de seguretat jurídica, ja que, malgrat que el redactat original ja establia que l'objecte d'aplicació eren entitats situades a Catalunya, no s'especificava que l'àmbit d'aplicació del decret eren només els mercats d'àmbit autonòmic.
El Govern aprova la modificació del decret que regula els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya

El Govern aprova la modificació del decret que regula els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya

(ACN).- El Govern ha acordat modificar l'article 1 del Decret 101/2009, de 23 de juny, pel qual es regulen els serveis de compensació i liquidació de valors situats a Catalunya. Concretament, el canvi consisteix a especificar que les operacions afectades per la norma "estan realitzades sobre valors admesos a negociació exclusivament en mercats d'àmbit autonòmic de Catalunya". Aquesta modificació respon a un criteri de seguretat jurídica, ja que, malgrat que el redactat original ja establia que l'objecte d'aplicació eren entitats situades a Catalunya, no s'especificava que l'àmbit d'aplicació del decret eren només els mercats d'àmbit autonòmic.