El Govern aprova el decret per establir els permisos i llicències del personal funcionari de l'Administració de Justícia

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el decret pel qual s'estableix el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, en el règim especial de la Seguretat Social, del personal funcionari Justícia a Catalunya. D'aquesta manera, el Govern exerceix les seves competències en matèria de personal al servei de l'Administració de justícia i desenvolupa l'article 505 de la Llei orgànica del poder judicial, que atribueix a les comunitats amb competències assumides, com és el cas de Catalunya, la concessió dels permisos i llicències que aquesta Llei estableix respecte dels funcionaris que presten serveis al territori català.
El Govern aprova el decret per establir els permisos i llicències del personal funcionari de l'Administració de Justícia

El Govern aprova el decret per establir els permisos i llicències del personal funcionari de l'Administració de Justícia

Barcelona (ACN).- El Govern ha aprovat el decret pel qual s'estableix el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, en el règim especial de la Seguretat Social, del personal funcionari Justícia a Catalunya. D'aquesta manera, el Govern exerceix les seves competències en matèria de personal al servei de l'Administració de justícia i desenvolupa l'article 505 de la Llei orgànica del poder judicial, que atribueix a les comunitats amb competències assumides, com és el cas de Catalunya, la concessió dels permisos i llicències que aquesta Llei estableix respecte dels funcionaris que presten serveis al territori català.