El 70% de les dones del Vallès Oriental afectades per càncer de mama sobreviuen a la malaltia

El 70% de les dones de la comarca del Vallès Oriental que estan afectades per un càncer de mama sobreviuen a la malaltia, segons les dades del Servei Català de la Salut. Per poder continuar amb aquestes xifres, els centres sanitaris de Granollers i Mollet han engegat el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama al Vallès Oriental. Totes les dones d'entre 50 i 64 anys rebran a casa seva una carta informant-les d'aquest programa i convindant-les a participar-hi. A la comarca es disposa d'una bona implantació de programes sanitaris d'atenció a la dona en el marc de l'atenció primària de salut.
El 70% de les dones del Vallès Oriental afectades per càncer de mama sobreviuen a la malaltia
Granollers

El 70% de les dones del Vallès Oriental afectades per càncer de mama sobreviuen a la malaltia

El 70% de les dones de la comarca del Vallès Oriental que estan afectades per un càncer de mama sobreviuen a la malaltia, segons les dades del Servei Català de la Salut. Per poder continuar amb aquestes xifres, els centres sanitaris de Granollers i Mollet han engegat el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama al Vallès Oriental. Totes les dones d'entre 50 i 64 anys rebran a casa seva una carta informant-les d'aquest programa i convindant-les a participar-hi. A la comarca es disposa d'una bona implantació de programes sanitaris d'atenció a la dona en el marc de l'atenció primària de salut.
Actualitzat
A la Regió Sanitària Centre, entre el 1994 i el 1996, la taxa bruta de mortalitat per aquesta malaltia va ser de 30,4 per 100.000 dones. L'any 2000, 154 dones del Vallès Oriental van ser donades d'alta per càncer de mama, el 20,5% del total d'altes hospitalàries per càncer de mama finançades pel Servei Català de la Salut a la Regió Sanitària Centre. De forma semblant a la resta del continent, transcorreguts cinc anys des de la manifestació del càncer, un 70% de les dones del Vallès Oriental sobreviu a la malaltia. El càncer de mama és el tumor més freqüent en les dones a Catalunya (representa el 28% de tots els tumors). Una de cada dinou catalanes el desenvoluparà abans dels 74 anys i una de cada 54 morirà per aquesta malaltia.