Construiran 16 habitatges de protecció oficial als Prats de Rei

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de l'Institut Català del Sòl, Incasol, ha signat un conveni amb l'Ajuntament dels Prats de Rei per a la construcció d'una promoció de 16 habitatges de protecció oficial en aquesta població de l'Anoia. Aquesta actuació té un pressupost de 769.296 euros. Els 16 pisos estaran situats al passeig Josep Maria Llobet, en uns terrenys propietat de l'Institut Català del Sòl. Els habitatges seran de compravenda i s'adjudicaran preferentment a famílies joves amb residència habitual i permanent o bé amb lloc de treball en aquest municipi.
Construiran 16 habitatges de protecció oficial als Prats de Rei
Els Prats de Rei

Construiran 16 habitatges de protecció oficial als Prats de Rei

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, a través de l'Institut Català del Sòl, Incasol, ha signat un conveni amb l'Ajuntament dels Prats de Rei per a la construcció d'una promoció de 16 habitatges de protecció oficial en aquesta població de l'Anoia. Aquesta actuació té un pressupost de 769.296 euros. Els 16 pisos estaran situats al passeig Josep Maria Llobet, en uns terrenys propietat de l'Institut Català del Sòl. Els habitatges seran de compravenda i s'adjudicaran preferentment a famílies joves amb residència habitual i permanent o bé amb lloc de treball en aquest municipi.
Actualitzat
En la definició dels criteris per a l'adjudicació hi participaran l'Ajuntament dels Prats de Rei i la Generalitat, a través de les direccions generals d'Arquitectura i Habitatge i Serveis Comunitaris. Aquesta promoció s'inscriu en el Programa d'Habitatge i Sòl 2000-2003, dissenyat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques. D'acord amb el programa, es preveu que durant aquest període s'iniciarà la construcció de 10.651 habitatges, dels quals fins ara ja se n'han destinat 2.500 a lloguer per a joves.