Catalunya atreu més estrangers occidentals en edat de treballar que jubilats

Catalunya ha atret, en els últims deu anys, més estrangers de països industrialitzats en edat de treballar que jubilats. Dels 180.000 ciutadans procedents d'aquests països que actualment resideixen a Catalunya, una mica més de 174.000 són europeus, i més de 5.500, nord-americans.
Catalunya atreu més estrangers occidentals en edat de treballar que jubilats
Barcelona

Catalunya atreu més estrangers occidentals en edat de treballar que jubilats

Catalunya ha atret, en els últims deu anys, més estrangers de països industrialitzats en edat de treballar que jubilats. Dels 180.000 ciutadans procedents d'aquests països que actualment resideixen a Catalunya, una mica més de 174.000 són europeus, i més de 5.500, nord-americans.
Actualitzat
Des de l'any 2000, els immigrants procedents de la UE i els EUA s'han multiplicat per quatre a Catalunya, passant d'un 0,7% de la població al 2,4% el 2010. A més, la taxa de creixement anual acumulatiu és més elevada a Catalunya amb un 14,8%, que a la resta d'Espanya, amb un 12,2%.

L'estudi deixa clar que el percentatge de població de més de 16 anys amb estudis superiors i doctorats és més elevat entre la població de la UE resident a Espanya (30%) que entre els mateixos espanyols (25%) o la resta d'estrangers instal·lats al país (17%).

Els autors de la investigació, els economistes Susana Lozano i Pau Vilalta, creuen que aquest col·lectiu d'immigrants és molt interessant des del punt de vista del creixement econòmic basat en la productivitat, perquè aquest col·lectiu impulsa el canvi de model de creixement cap a activitats de més valor afegit.

A més de Catalunya, els joves immigrants amb estudis superiors procedents de la UE i els EUA escullen Madrid i el País Basc per instal·lar-se quan estan en edat de treballar. Tot el contrari passa amb el col·lectiu de jubilats d'aquests països, ja que tenen un índex baix en aquestes zones. Els jubilats prefereixen retirar-se a Andalusia, les Balears o València.

Per nacionalitats, Catalunya concentra un 30% dels francesos en edat de treballar que viuen a Espanya, el 27% dels italians i el 24% dels nord-americans.

Aquestes dades deixan clar que Catalunya atreu més ciutadans dels països occidentals que la resta d'Espanya.