ASAJA Tarragona denuncia l'entrada incontrolada de flamencs als camps d'arròs

ASAJA Tarragona ha denunciat que, a causa de l'entrada massiva de flamencs dins del camps sembrats d'arròs al Parc Natural del Delta de l'Ebre, molts agricultors estan patint danys a la sembra de l'arròs, ja que es perden les llavors i han de recórrer a la plantació de garbes com a única solució. Els agricultors assenyalen que es veuen indefensos, per la falta de mitjans humans a l'hora de combatre aquestes entrades i de mitjans econòmics per poder cobrir, per part de l'administració, les despeses que això comporta.
ASAJA Tarragona denuncia l'entrada incontrolada de flamencs als camps d'arròs
Tarragona

ASAJA Tarragona denuncia l'entrada incontrolada de flamencs als camps d'arròs

ASAJA Tarragona ha denunciat que, a causa de l'entrada massiva de flamencs dins del camps sembrats d'arròs al Parc Natural del Delta de l'Ebre, molts agricultors estan patint danys a la sembra de l'arròs, ja que es perden les llavors i han de recórrer a la plantació de garbes com a única solució. Els agricultors assenyalen que es veuen indefensos, per la falta de mitjans humans a l'hora de combatre aquestes entrades i de mitjans econòmics per poder cobrir, per part de l'administració, les despeses que això comporta.
Actualitzat
ASAJA Tarragona ha denunciat que els dispositius de vigilància que existeixen perquè els flamencs del delta de l'Ebre no entrin als arrossars són "totalment insuficients". Pel sindicat agrícola, la tasca de vigilància és dificultosa ja que es realitza de nit i la falta de visibilitat fa que els controls no siguin efectius. Pels agricultors d'arròs, la conservació de la fauna del delta de l'Ebre no ha de ser un entrebanc per poder dur a terme la seva activitat agrària amb tota normalitat, ja que mantenir unes aus que destrueixen el cultiu de l'arròs implica pèrdues econòmiques a curt i llarg termini. El sindicat ha denunciat que l'administració del Parc Natural del Delta no es fa càrrec de les despeses que suposa per als agricultors la mà d'obra necessària per al planter causada per aquesta entrada massiva dels flamencs a dins dels seus camps. Segons Alberto Cort, responsable del sector de l'arròs d'ASAJA Tarragona, que ha mantingut converses amb l'administració referents a aquesta problemàtica, "la postura prepotent i tancada a qualsevol acord per part del Parc fa que l'única solució per poder defensar els interessos de l'agricultor sigui per via judicial". Des d'ASAJA Tarragona s'ha manifestat que l'agricultor no hauria de trobar entrebancs administratius i econòmics per poder pal·liar aquests danys, ja que "són responsabilitat de l'administració del Parc Natural del Delta i han d'estar al servei de l'agricultor".