"60 minuts" emet el reportatge "Terra i ànima" sobre la situació tercermundista de Puglia

Al "60 minuts" de dimecres s'emetrà el reportatge "Terra i ànima", en el qual es mostra la situació tercermundista que viu la població de Puglia, al sud d'Itàlia, la quarta economia més poderosa d'Europa. En unes terres riques i fèrtils on l'agricultura segueix sent la principal font de subsistència, les dones tenen unes oportunitats laborals escasses i espaiades. Vita, Teresa i Daniela han decidit plantar cara a aquesta situació.
"60 minuts" emet  el reportatge "Terra i ànima" sobre la situació tercermundista de Puglia
33

"60 minuts" emet el reportatge "Terra i ànima" sobre la situació tercermundista de Puglia

Al "60 minuts" de dimecres s'emetrà el reportatge "Terra i ànima", en el qual es mostra la situació tercermundista que viu la població de Puglia, al sud d'Itàlia, la quarta economia més poderosa d'Europa. En unes terres riques i fèrtils on l'agricultura segueix sent la principal font de subsistència, les dones tenen unes oportunitats laborals escasses i espaiades. Vita, Teresa i Daniela han decidit plantar cara a aquesta situació.
Actualitzat
Les dones de Puglia han de fer jornades laborals de deu hores en condicions adverses, als camps situats a més de cent metres de distància de casa seva. Les jornaleres suporten privacions, jornades inacabables, una gran fàtiga física i els capricis del "caporale", l'intermediari legal entre elles i els propietaris legals de les terres. El "caporale" les contracta, negocia la paga, aporta els mitjans de transport i molt sovint abusa del seu poder. Vita, Teresa i Daniela han decidit encarar-se a la injustícia de la seva situació, i s'han negant a renunciar a la batalla malgrat la indiferència flagrant de les seves companyes i les dificultats que hi trobaran. El reportatge adopta un estil de "cinéma vérité". Compta amb poques entrevistes, i busca submergir-nos en la vida diària de Vita, Teresa i Daniela, que han pres la determinació que la seva vida ha d'estar a les seves mans.