PROJECTES FINANÇATS:
MALALTIES MENTALS

cartell MaratóA l'edició 2008, dedicada a les malalties mentals, s'hi van presentar 151 projectes, que van ser avaluats per 131 científics d'àmbit internacional especialistes en aquesta matèria en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l'avaluació la va dur a terme l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut. Per a conèixer el procés i l'exposició dels resultats de d'avaluació dels projectes de recerca presentats en aquesta convocatòria, feu clic aquí.
D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir 6.147.241,74 € entre els 26 projectes de recerca científica d'excel·lència següents:

Estudi epigenètic i funcional dels receptors d'adenosina A1, A2A i de dopamina D2 a l'esquizofrènia: mecanismes moleculars implicats

 • Dra. Marta Barrachina Castillo
  Hospital Universitari de Bellvitge
 • Dra. Mairena Martín López
  Centro Regional de Investigaciones Biomédicas. Ciudad Real
Finançament: 321.172,50 €

La interacció entre estressors de la vida qüotidiana i apreciacions subjectives de les experiències de tipus psicòtic en el pròdrom de la psicosi durant un any de seguiment

 • Dra. Neus Barrantes Vidal
  Facultat de Psicologia UAB
Finançament: 136. 256,98 €

Processos cognitius en nens i adolescents amb trastorns de l'espectre autista d'alt funcionament i en els seus germans: estudi neuropsicològic i de neuroimatge

 • Dra. Rosa Calvo Escalona
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 185.251,25 €

Estudi de seguiment a dos anys de nens i adolescents fills de pacients amb esquizofrènia o trastorn bipolar

 • Dra. Josefina Castro Fornieles
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dra. M. Dolores Moreno Pardillo
  Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid
Finançament: 328.337,50 €

Genètica de l'ansietat en rates genèticament heterogènies N/Nih i en rates Romanes consanguínies: expressió genètica diferencial en àrees "diana" del cervell

 • Dr. Alberto Fernández Teruel
  Facultat de Medicina UAB
 • Dr. Ignacio Morón Henche
  Facultad de Psicología. Universidad de Granada
Finançament: 349.672 €

Factors genètics en la personalitat impulsiva-desinhibida. Anàlisi de la distribució de variants de nombre de còpia en subjectes amb alta puntuació per impulsivitat-desinhibició:estudi pilot

 • Dr. Joan Fibla Palazón
  Facultat de Medicina UdL
Finançament: 59.375 €

Noves dianes terapèutiques de la depressió. Estudi de l'heteròmer receptor galanina-5HT1A en el cervell

 • Dr. Pere Garriga Solé
  Centre de Biotecnologia Molecular UPC
 • Dr. Kjell Fuxe
  Karolinksa Institutet. Stockholm
 • Dra. Zaida Díaz Cabiale
  Facultad de Medicina. Universidad de Málaga
Finançament: 496.800 €

Predicció de resposta a la teràpia cognitiu-conductual en pacients esquizofrènics amb al·lucinacions auditives persistents, utilitzant RMf

 • Dra. Beatriz Gómez Ansón
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dr. Eduardo Jesús Aguilar García-Iturrospe
  Hospital de Sagunt
Finançament: 349.742 €

Predictors hormonals, inflamatoris, genètics, familiars i clínics de l'increment ponderal i síndrome metabòlica en primers episodis psicòtics i maníacs: estudi prospectiu d'1 any d'evolució centrat en l'eix hipotalàmic-pituitari-adrenal

 • Dr. Javier Labad Arias
  Hospital Psiquiàtric Universitari Institut Pere Mata
 • Dra. Rebecca Reynolds
  Centre for Cardiovascular Sciences Universtiy of Edinburgh
Finançament: 349.086 €

Anàlisi dels polimorfismes en gens candidats en el trastorn obsessivocompulsiu d'inici primerenc. Relació amb alteracions cerebrals i dimensions simptomàtiques

 • Dra. Luisa Lázaro García
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 164.000 €

Correlats neurofisiològics del processament de la recompensa i el control cognitiu amb Trastorn Límit de la Personalitat amb i sense història d'autolesió

 • Dr. Josep Marco Pallarés
  Campus de Bellvitge UB
Finançament: 120.000 €

Rutes de senyalització Neuregulin/ErbB4 i desenvolupament dels circuits inhibitoris corticals

 • Dr. Òscar Marín Parra
  Institut de Neurociències d'Alacant
 • Dra. Maria Martínez de Lagrán
  Centre de Regulació Genòmica
Finançament: 348.968 €

Defectes epigènics associats al retardament mental: paper de la putativa demetilasa d'histones PHF8

 • Dra. Maria Ángeles Martínez Balbás
  Institut de Biologia Molecular de Barcelona
Finançament: 168.750 €

Els malestars dels adolescents. Estils de vida, salut mental i estratègies profanes d'afrontament de l'adversitat

 • Dr. Ángel Martínez Hernaez
  Facultat de Lletres URV
 • Dra. Carme Gómez Granell
  Institut d'Infància i Món urbà CIIMU. Barcelona
Finançament: 112.447,07 €

Comparació amb ressonància magnètica funcional de nens predominantment inatents amb nens amb el subtipus combinat de Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i nens controls mentre fan una tasca d'atenció sostinguda

 • Dr. Jaime Moyá Querejeta
  Hospital Clínic i Porvincial de Barcelona
Finançament: 106.500 €

Avaluació funcional del sistema endocannabinoide com a diana terapèutica en un model de retard mental

 • Dr. Andrés Ozaita Mintegui
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF
Finançament: 55.000 €

Factors genètics de susceptibilitat al Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat (TDAH): estudi d'associació a escala genòmica (GWAS) en dues etapes

 • Dra. Marta Ribasés Haro
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Dra. Mònica Bayés Colomer
  Centre de Regulació Genòmica
Finançament: 349.712,50 €

Millorar la cognició social i la metacognició en esquizofrènia: un projecte de telerehabilitació

 • Dra. Teresa Roig Rovira
  Hospital de Neurorehabilitació Institut Guttmann
 • Dr. Diego J. Palao Vidal
  Institut Universitari Fundació Parc Taulí
 • Dr. Josep Cañete Crespillo
  Hospital de Mataró
Finançament: 252.710,63 €

Modelització in silico de l'acció dels fàrmacs antipsicòtics: vers un canvi de paradimga en el descobriment de nous fàrmacs

 • Dra. Jana Selent
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF
Finançament: 126.500 €

Interacció gen-ambient en el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) i el trastorn d'espectre autista, en cohorts de naixement de la població general

 • Dr. Jordi Sunyer Deu
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
 • Dr. Joan Grimalt Obrador
  Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua CSIC
Finançament: 189.636,88 €

Inhibidors de la prolil oligopeptidasa aïllats d'extractes de plantes procedents de la medicina tradicional per al tractament dels dèficits cognitius associats amb les malalties mentals

 • Dra. Teresa Tarragó Clua
  Institut de Recerca Biomèdica
Finançament: 198.529 €

Genètica molecular de l'autisme: estudis d'associació, anàlisi de variants estructurals i cribatge mutacional per a la identificació de gens de susceptibilitat

 • Dr. Claudio Toma
  Facultat de Biologia UB
Finançament: 179.881 €

Factors genètics, d'estil de vida i inflamatoris com a predictors de depressió a la població general

 • Dr. Joan Vilalta Franch
  Hospital de Santa Caterina. Girona
 • Dra. Maria Isabel Covas Planells
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
Finançament: 305.264,53 €

Les patologies del cervell social: una aproximació neurofuncional a la discapacitat social de l'autisme, la paranoia i l'ansietat social

 • Dra. Victoria Villalta Gil
  Sant Joan de Déu. Serveis de Salut Mental
Finançament: 195.203,75 €

Estudi de la dinàmica remissió-recaiguda de la depressió major a través de l'anàlisi de xarxa als mapes de connectivitat de Fmri: implicacions per a la teràpia

 • Dr. Pablo Villoslada Díaz
  Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
 • Dr. Gustavo Deco
  Escola Superior Politècnica UPF
Finançament: 349.650 €

Expressió del transportador de Glicina tipus 1 en pacients diagnostcats d'esquizofrènia: un estudi amb [11C]GSK931145 PET (Projecte no finalitzat)

 • Dr. José Raúl Herance Camacho
  Institut d'Alta Tecnologia . PRBB
 • Dra. Iluminada Corripio Collado
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 348.795,16 €
Anar al contingut