Missió, visió i valors

Missió

La Fundació La Marató de 3Cat va ser creada el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat amb la missió de fomentar i promoure la recerca científica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa La Marató de 3Cat, mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.

 

Visió

La Fundació treballa amb la visió de:

  • Excel·lir en la seva gestió, en tant dipositària i administradora dels diners que provenen fonamentalment de les aportacions solidàries que la ciutadania fa a aquest projecte audiovisual solidari.
     
  • Constituir-se com a nexe principal entre la ciutadania i La Marató. Així, treballarà especialment per aconseguir la participació del major nombre de centres escolars i cívics en la campanya de sensibilització i difusió.
     
  • Seleccionar els millors projectes de recerca d'excel·lència de cada convocatòria així com fer-ne un seguiment acurat al llarg de la seva durada, controlant-ne la despesa i el desenvolupament científic, tot informant a la ciutadania dels resultats dels treballs.
     
  • Mantenir el cost zero en totes les activitats organitzades al voltant de La Marató i perquè les despeses pròpies de La Fundació no signifiquin un gravamen dels donatius. Amb aquesta intenció, administrarà els recursos amb cura cercant la màxima rendibilitat financera, sempre amb l'absoluta seguretat dels diners, que permetin cobrir aquestes despeses. Igualment, esmerçarà esforços perquè el teixit empresarial del país es vinculi amb La Marató, amb la intenció de reforçar-ne el suport social i incrementar els recursos. Tot amb l'objectiu que l'import íntegre dels donatius sigui destinat a les finalitats fundacionals.
 

Valors

La Fundació forma part d'un ens públic, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals - 3Cat. Per tant, assumeix com a propis els valors que la configuren. A més, componen els valors propis de La Fundació la voluntat de servei a la comunitat, l'objectivitat en les seves decisions i activitats, l'eficiència en l'acompliment de les tasques i, en general, la transparència de totes les activitats que mena, particularment pel que fa a l'administració i destinació dels recursos.

Aquests valors són observats per tots els professionals que treballen a La Fundació, i els tenen com a referència perquè es mantingui la confiança dels ciutadans, empreses i entitats amb les que es relaciona i treballa.

 

 

Anar al contingut