Impuls a la recerca

La Fundació La Marató de TV3 té com a objectiu principal fomentar la recerca científica a partir dels fons econòmics obtinguts en el programa. Aquest impuls a la investigació es fa a partir del finançament de projectes de recerca, liderats per científics de les principals institucions catalanes.

L'activitat investigadora finançada per la Fundació fomenta la recerca transversal i translacional, com ho demostra la progressiva inversió en projectes de recerca bàsica i clínica i en projectes coordinats, fet que implica el treball en xarxa de diferents institucions.

La Fundació fomenta la recerca científica de malalties cròniques o sense guariment conegut a partir dels fons econòmics obtinguts en el programa de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Des del 2006 i de forma bianual, la Fundació La Marató de TV3 obre una convocatòria pública de propostes de malalties que té com a objectiu implicar la societat en la tria del tema del programa. La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com també les d'entitats de recerca, societats científiques i de professionals de l'àmbit de la salut, que estiguin inscrites en el registre d'entitats jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 

 


Convocatòria pública d'ajudes

Després de cada edició de La Marató, el mes de febrer la Fundació obre una convocatòria pública de projectes de recerca que optaran a ser finançats amb els fons recaptats pel programa.

A la convocatòria, hi participen investigadors catalans procedents dels principals centres de recerca del país, amb projectes unitaris o coordinats, que impliquen el treball en xarxa amb altres institucions d'àmbit espanyol o internacional.

 

Avaluació dels projectes de recerca

Els projectes presentats a la convocatòria es revisen i s'envien a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS), del Departament de Salut, que en gestiona el procés d'avaluació.

Els revisors, investigadors d'àmbit internacional, especialistes en la malaltia que ha estat objecte de La Marató, avaluen els projectes mitjançant un procés per consemblants (peer review) que garanteix la transparència i rigorositat de tot el procés. Aquesta avaluació determina la rellevància científica dels projectes, així com la seva qualitat, rigor metodològic i possibilitats d'aplicació.

L'última part d'aquest procés d'avaluació la du a terme un comitè ad hoc format per avaluadors europeus, que es reuneix a Barcelona per prioritzar els projectes més ben classificats. La llista que deriva d'aquesta reunió és la que es presenta a la Comissió Assessora Científica de la Fundació, que n'informa el Patronat perquè decideixi a quins projectes es destinaran els fons obtinguts en La Marató.

 

Adjudicació de les ajudes

L'acord final de distribució dels recursos es fa públic mitjançant la premsa escrita i a la pàgina web, i es convoca els investigadors guanyadors a un acte acadèmic públic de lliurament d'ajudes, que es fa amb itinerància entre totes les universitats catalanes.

Els projectes de recerca seleccionats són finançats en la totalitat del pressupost sol·licitat.

 

Seguiment dels projectes

Els investigadors premiats en cada convocatòria signen un conveni individual que estableix les condicions de finançament dels projectes de recerca. Els treballs, que generalment es desenvolupen en un període de tres anys, reben un pagament anual un cop s'han aprovat les memòries científica i econòmica.

La Fundació du a terme el control econòmic i de despesa dels projectes i l'AQUAS avalua la memòria científica anual.

 

Finalització de projectes. Simposium

Els resultats dels projectes finançats amb els fons de La Marató de TV3 s'exposen en un Simposium que la Fundació organitza anualment des de l'any 2000. És el moment de retre comptes a la societat catalana sobre aquesta inversió en recerca, feta possible gràcies a la solidaritat demostrada amb els donatius efectuats.

 

Anar al contingut