PROJECTES FINANÇATS:
MALALTIES MENTALS

cartell MaratóA l'edició del 2000, dedicada a les malalties mentals greus, es van presentar 128 projectes conformats, que van ser enviats a avaluar a l'ANEP. D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir 4.118.520 €, entre 53 projectes de recerca biomèdica. Els resultats obtinguts es van fer públics en el VII Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2006.

Farmacogenòmica del tractament de les malalties mentals greus

 • Dr. Enric Álvarez Martínez
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 109.085 €

Mecanismes de toxicitat de la dopamina en models cel·lulars. Aproximació molecular al paper de la dopamina en la patologia psiquiàtrica

 • Santiago Ambrosio Viale
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 46.655 €

Sobreexpressió i haploinsuficiència de Dyrk1A (minibrain) en el retard mental i del dèficit d'atenció/hiperactivitat

 • Dra. M. Lourdes Arbonés de Rafael
  Centre de Genètica Mèdica i Molecular. IRO
 • Dr. Javier Felipe Oroquieta
  Instituto Cajal. CSIC
Finançament: 93.375 €

Caracterització i identificació de components de la maquinària de transport a la superfície cel·lular de receptors de glutamat NMDA

 • Dr. Joaquín V. Arribas López
  Hospitals Vall d'Hebron
Finançament: 101.198 €

Receptors 5-HT1A en l'escorça prefrontal i els nuclis del rafe: rellevància en la fisiopatologia i el tractament del trastorn depressiu major

 • Dr. Francesc Artigas Pérez
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
 • Dr. Víctor Pérez Sola
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dra. Montserrat Estorch Cabrera
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 150.602 €

Canvis a l'EEG després d'una administració oral única de neurolèptics a l'esquizofrènia#58; avaluació de les característiques com a predictor de resposta utilitzant una estratègia alternativa amb familiars i integrant nivells plasmàtics i neurolèptics

 • Dr. Manuel-José Barbanoj Rodríguez
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 110.122 €

Estudi multidisciplinari de la utilitat de la determinació de l'àcid homovaníl·lic plasmàtic com a predictor de recaiguda en pacients esquizofrènics

 • Dr. Miquel Bernardo Arroyo
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 68.307 €

Eficàcia de la rehabilitació neuropsicològica en l'esquizofrènia crònica#58; repercussions sobre les variables clíniques, l'activitat cerebral i el funcionament psicosocial

 • Dra. Teresa Boget Llucià
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 54.452 €

Les substàncies d'abús com a factor de risc en l'esquizofrènia

 • Dr. Jordi Camarasa Garcia
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Finançament: 56.863 €

Polimorfismes TaqIA, TaqIB i 141C Del/Ins en el gen D2 del receptor de la dopamina i susceptibilitat de patir efectes extrapiramidals induïts per antipsicòtics en pacients amb esquizofrènia

 • Dr. Xavier Carné Cladellas
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 43.075 €

Reaccions extrapiramidals com a efecte secundari del tractament amb antipsicòtics#58; paper de la cadena respiratòria mitocondrial

 • Dr. Jordi Casademont Pou
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 55.195 €

Xoc endotòxic prenatal a la rata: model experimental d'esquizofrènia amb possible valor heurístic

 • Dr. Bernardo Castellano López
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. José Borrell Andres
  Instituto Cajal. CSIC
Finançament: 126.040 €

Associació entre estat nutricional, àcid homovaníl·lic lliure i la psicopatologia en l'anorèxia i la bulímia nervioses

 • Dra. Josefina Castro Fornieles
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 21.377 €

Imatge de neurotransmissió cerebral in vivo mitjançant spect: innovacions metodològiques amb implicació en la investigació i el desenvolupament de noves estratègies terapèutiques en l'esquizofrènia i en la depressió

 • Dra. Ana M. Catafau Alcántara
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 96.324 €

Funcionament neuropsicològic, signes neurològics menors i marcadors de neurodesenvolupament com a determinants de necessitats, resposta al tractament i evolució en persones amb esquizofrènia#58; un estudi de seguiment a 5 anys

 • Dr. Jorge A. Cervilla Ballesteros
  Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental
Finançament: 90.010 €

Models murins de sobreexpressió de les subunitats A3 (CHRNA3), A5 (CNFA5) i B4 (CHRNB4), dels receptors nicotínics continguts en la mutació genòmica DUP25, implicada en el trastorn de pànic i els trastorns fòbics

 • Dra. Mara Dierssen Sotos
  Centre de Genètica Mèdica i Molecular. IRO
Finançament: 87.147 €

Efectes neurotròfics i neurotòxics del liti

 • Dr. Josep Enric Esquerda Colell
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
 • Dra. María Jesús Luna Ibarz
  Hospital de Santa Maria. Lleida
Finançament: 46.445 €

Causes i conseqüències de la mutació genòmica DUP25 com a factor de susceptibilitat genètica per malalties mentals greus: trastorn de pànic-fòbies

 • Dr. Xavier Estivill Pallejà
  Centre de Genètica Mèdica i Molecular. IRO
 • Dra. Rocío Martín-Santos Laffon
  Hospital del Mar
Finançament: 76.755 €

Identificació de genotips de risc per a l'esquizofrènia i altres psicosis: redefinició psicopatològica dels fenotips i aproximació als models etiopatogènics actuals

 • Dra. Lourdes Fañanás Saura
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
 • Dra. Rosa Miró Ametller
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 123.301 €

Model neuroevolutiu d'esquizofrènia, per a la valoració preclínica de fàrmacs antipsicòtics

 • Dra. Núria Ferré Suana
  Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 37.798 €

Interacció molecular i funcional de receptors de dopamina i d'adenosina i la seva implicació en les alteracions neurològiques associades a l'esquizofrènia

 • Dr. Rafael Franco Fernández
  Facultat de Química. Universitat de Barcelona
Finançament: 108.253 €

Depressió major i qualitat de vida: evolució en una cohort de dones puèrperes

 • Dra. Lluïsa Garcia Esteve
  Institut Clínic de Psiquiatria i Psicologia
Finançament: 34.740 €

Vulnerabilitat al trastorn mental en fills de pares que pateixen un trastorn mental sever (TMS)

 • Dr. Andrés García Siso
  Hospital Universitari Institut Pere Mata. Reus
Finançament: 11.476 €

Estimulació magnètica transcraneal repetitiva combinada d'alta i baixa freqüència en la depressió major resistent

 • Dr. Mauro García Toro
  Hospital Psiquiàtric de Mallorca
Finançament: 40.963 €

Estudis de RMN de la prolileudopeptidasa. Aplicació i disseny d'inhibidors

 • Dr. Ernest Giralt Lledó
  Facultat de Química. Universitat de Barcelona
Finançament: 99.516 €

Avaluació d'una tècnica d'intervenció familiar en l'esquizofrènia

 • Dr. Manuel Girón Giménez
  Facultat de Medicina. Universitat Miguel Hernández. Alacant
Finançament: 39.760 €

Factors associats als trastorns del comportament alimentari: estudi de casos-controls

 • Dra. Maria Pilar Gual Garcia
  Facultat de Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya
 • Dra. Araceli Gila Castro
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
 • Dr. Salvador Cervera Enguix
  Clínica Universitaria de Navarra
Finançament: 93.073 €

La hipòtesi lipídica de l'esquizofrènia: una nova aproximació terapèutica. Inhibidors de la fosfolipasa A2 independent de calci: síntesi, inhibició enzimàtica i transducció del senyal

 • Dr. Diego Haro Bautista
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
 • Dr. Amadeu Llebaria Soldevila
  Institut d'Investigacions Químiques i Ambientals. CSIC
 • Dr. Jesús Balsinde Rodriguez
  Instituto de Biologia y Genética Molecular. CSIC
Finançament: 240.405 €

Estudi per a la detecció de fenotips esquizotàxics en pacients esquizofrènics i els seus familiars de primer grau. Relació amb altres trastorns psicòtics

 • Dr. Antonio Labad Alquézar
  Hospital Universitari Institut Pere Mata. Reus
Finançament: 72.363 €

Alteracions cerebrals estructurals, metabòliques i funcionals del trastorn obsessiu-compulsiu en nens i adolescents, avaluades mitjançant ressonància magnètica (volumètrica, espectroscòpica i funcional). Canvis en la funció de la resposta terapèutica

 • Dra. Luisa Lázaro García
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 25.254 €

Avaluació de l'efectivitat de les cures domiciliàries d'infermeria administrades a pacients afectes de TMS mitjançant l'aplicació d'un model d'intervenció basat en la gestió de casos

 • Dra. M. Teresa Lluch Canut
  Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona
Finançament: 31.553 €

Utilitat de l'spect de presinapsi dopaminèrgica amb (123I) FP-CIT (DaTSCAN), com a predictor d'aparició de parkinsonisme induït per antipsicòtics en pacients esquizofrènics

 • Dr. Francisco Juan Lomeña Caballero
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 59.500 €

Posada a punt de models comportamentals, neuroquímics i moleculars, i la seva aplicació en el desenvolupament de noves teràpies antipsicòtiques

 • Dr. Rafael Maldonado López
  Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida. Universitat Pompeu Fabra
 • Dr. Emilio Fernández Espejo
  Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla
 • Dr. Ferran Sanz Carreras
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
 • Dra. María Isabel Loza García
  Facultad de Farmacia. Universidad de Santiago de Compostela
Finançament: 240.405 €

Factors neuropsicològics específics en la depressió senil per a l'estudi pronòstic de la malaltia: funcions executives i spect

 • Dr. Teodor Marcos Bars
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 39.358 €

Implicació de mecanismes inflamatoris en el tractament crònic amb neurolèptics#58; estudi in vivo i in vitro

 • Dra. Concepció Marin Agustin
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 82.306 €

Estudi dels gens de l'apolipoproteïna E (APOE) i dels receptors d'estrògens alfa (ESR1) i beta (ESR2), en relació amb la diferent expressió de l'esquizofrènia en homes i dones

 • Dra. Lourdes Martorell Bonet
  Hospital Universitari Institut Pere Mata. Reus
Finançament: 62.753 €

Etiopatogènia del trastorn obsessiu-compulsiu: estudi genètic, neurofisiològic, neuropsicològic i de neuroimatge estructural

 • Dr. Josep Manuel Menchón Magriñà
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 106.209 €

Estudi de l'alteració dels mecanismes de transducció de senyal a l'escorça prefrontal d'esquizofrènics amb diferents tractaments farmacològics

 • Dra. Guadalupe Mengod Los Arcos
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
 • Dr. Francesc Pérez Arnau
  Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental
Finançament: 108.434 €

Autisme: estudi i classificació de pacients dins l'espectre autista, i implicacions del gen MECP2 (Xq28) i de gens candidats funcionals de les regions 15q11-q13 en l'autisme associat a retard mental

 • Dra. Eugenia Monrós Marín / Dr. Rafael Artuch
  Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Finançament: 100.297 €

Estudi comparatiu de la incidència i evolució de primers brots psicòtics entre població immigrada i autòctona d'Andorra

 • Dr. Joan Obiols Llandrich
  Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
Finançament: 20.699 €

Programa de psicoeducació i de detecció precoç dels trastorns psicòtics d'inici juvenil

 • Dr. Jordi Obiols Llandrich
  Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 25.046 €

Neuroanatomia funcional de les al·lucinacions auditives en l'esquizofrènia: estudi multidisciplinari amb PET-F18-FDG en l'episodi psicòtic agut, durant la remissió i durant l'estimulació acústica

 • Dr. Eduard Parellada Rodón
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 70.946 €

Factors clínics, neuroquímics i de neuroimatge associats a la resposta al tractament amb antipsicòtics atípics i a la predicció de recaigudes en pacients amb un primer episodi esquizofrènic

 • Dr. Lluís San Molina
  Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental
 • Dr. Ignasi Carrió Gasset
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 123.625 €

Àcids grassos del tipus omega-3 i trastorn bipolar

 • Dr. Ramón Segura Cardona
  Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Finançament: 83.729 €

Paper de la via de senyalització de la reelina en la patogènesi de l'esquizofrènia

 • Dr. Eduardo Soriano Garcia
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
 • Dr. Héctor Juan Caruncho Michinel
  Facultad de Biologia. Universidad de Santiago de Compostela
Finançament: 124.945 €

Estudi del gen de guiatge axonal LERN1 i la seva funció en relació amb la síndrome de pànic i ansietat

 • Dr. Lauro Sumoy Van Duck
  Centre de Genètica Mèdica i Molecular. IRO
Finançament: 84.196 €

Factors de risc de patir trastorn psicòtic. Disseny d'un instrument de detecció d'aplicació a la infància i l'adolescència

 • Dr. Jorge Tizón García
  Unitat de Salut Mental Sant Martí Nord. ICS
Finançament: 58.995 €

Un model psicogenètic de vulnerabilitat a les psicosis#58; filtratge atencional, sensibilització dopaminèrgica i marcadors moleculars d'activitat neuronal en rates romanes-RHA

 • Dr. Adolf Tobeña Pallarés
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 81.004 €

Estudi farmacogenòmic de pacients amb trastorn mental greu#58; addictes a opiacis que no responen al tractament de manteniment amb metadona

 • Dra. Marta Torrens Mèlich
  Hospital del Mar
Finançament: 79.045 €

La personalitat psicopàtica en adolescents#58; avaluació, processos cognitius, emoció i conducta

 • Dr. Rafael Torrubia Beltri
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 45.473 €

Estudi de l'eficàcia d'un programa informatitzat de rehabilitació neuropsicològica en pacients amb esquizofrènia

 • Dr. Josep M. Vendrell Brucet
  Hospital de Terrassa
Finançament: 71.935 €

Avaluació d'un programa dissenyat per a l'atenció domiciliària d'infermeria

 • Dr. Enric Vicens Pons
  Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental
Finançament: 23.932 €

Factors de risc de mal compliment del tractament farmacològic i mala evolució en el trastorn bipolar

 • Dr. Eduard Vieta Pascual
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 34.206 €
Anar al contingut