PROJECTES FINANÇATS:
MALALTIES NEUROLÒGIQUES

cartell MaratóA l'edició de 1996, dedicada a les malalties neurològiques, es van presentar 120 projectes. D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir 3.677.019 € entre els següents 37 projectes de recerca biomèdica i al suport a la investigació en aquestes malalties. Els resultats obtinguts es van fer públics en el III Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2002.

Estudi de la malaltia d'Alzheimer a l'atenció primària: seguiment d'una cohort de persones majors de 65 anys i avaluació de l'eficàcia d'una intervenció de suport als curadors principals d'aquests malalts

 • Dr. Josep M. Argimon Pallàs
  Fundació Jordi Gol i Gurina
Finançament: 34.763 €

Virus JC y cèl·lules glials: estudi de la desregulació del cicle cel·lular en la leucoencefalopatia multifocal progressiva

 • Dr. Aurelio Ariza Fernández
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 63.707 €

Paper de les adamalisines en la generació del pèptid abeta

 • Dr. Joaquín Arribas López
  Hospital General Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 94.240 €

Disseny síntesi i avaluació farmacològica d'anàlegs de la Huperzina A com a anticolinesterásics amb potencial utilitat en el tractament de la malaltia d'Alzheimer

 • Dr. Pelayo Camps García
  Facultat de Farmacia. Universitat de Barcelona
 • Dr. Albert Badia Sancho
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Francisco Javier Luque Garriga
  Facultat de Farmàcia. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 143.341 €

Poden les cèl·lules glials determinar la supervivència o la mort neuronal durant l'evolució dels processos neurodegeneratius?

 • Dr. Bernardo Castellano López
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 110.088,59 €

Correlacions neuropatològiques genètiques i fisiopatològiques en la malaltia d'Alzheimer: caracterització d'un model perifèric per a la diagnosi i la manipulació experimental de la malaltia

 • Dr. Félix Francisco Cruz-Sánchez
  Universitat Internacional de Catalunya
 • Dra. Arantxa Ortega Aznar
  Hospital General Universitari Vall d'Hebron
 • Dr. José Luis Mate Sanz
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 319.726 €

Mecanismes excitòxics en la motoneurona espinal i les seves implicacions en la patogènia de l'esclerosi lateral amiotròfica

 • Dr. Josep-Enric Esquerda Colell
  Facultat de Medicina. Universitat de Lleida
Finançament: 139.718 €

Implicació de proteïnes d'apoptosi proteïnes lligadores de calci i factors tròfics en malalties neurodegeneratives humanes i en models experimentals in vivo i in vitro

 • Dr. Isidre Ferrer Abizanda
  Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge
Finançament: 81.055 €

Anàlisi clínic inmunohistològica i genètica de les distròfies de cinturès

 • Dra. Maria Pia Gallano Petit
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 50.317 €

Efecte de las citoquines inflamatòries sobre el sistema òxid nítric/GMP cíclic de cèl.·ules nervioses en relació amb l'esclerosi múltiple i la malaltia d'Alzheimer

 • Dra. M. C. Agustina García Sánchez
  Institut de Biologia Fonamental Vicent Villar i Palasí. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 77.350 €

Estudi prospectiu neuropsicològic, neurofisiològic i espectroscòpic de marcadors precoços de la malaltia d'Alzheimer

 • Dra. Carmen García Sánchez
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 65.253 €

Especificitat i valor patogènic d'antígens glucolipídics en neurones motores: rellevància en l'ELA (esclerosi lateral amiotròfica) i d'altres síndromes motores

 • Dr. Josep Maria Grau Veciana
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Dra. Francisca Vidal Domínguez
  Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona
 • Dr. Nicolau Ortiz Castellon
  Facultat de Medicina. Universitat Rovira i Virgili
Finançament: 297.987 €

Estudi terapèutic i experimental en malalties neurològiques autoimmunes: esclerosi múltiple i encefalomielitis paraneoplàtica

 • Dr. Francesc Graus Ribas
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 161.732 €

Estudi i caracterització de cèl·lules T específiques contra GAD en pacients amb atàxia cerebel·lar autoimmunitària i síndrome de Stiff-Man. Comparació amb diabetis mellitus insulinodependent

 • Dra. Dolores Jaraquemada Pérez de Guzman
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 85.428 €

Avaluació de l'eficàcia, seguretat i efectivitat dels tractaments de l'esclerosi múltiple i de l'impacte en la qualitat de vida dels malalts i els seus familiars

 • Dr. Albert J. Jovell Fernández
  Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mediques
Finançament: 57.570 €

Estudi longitudinal de la reorganització funcional dels circuits frontoganglis basals després de la pal·lidotomia o estimulació elèctrica pal·lidal posteroventral guiades per microregistre per al tractament quirúrgic

 • Dr. Jaume Kulisevsky Bojarski
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 60.339 €

Trastorns depressius en els malalts afectats de trombocitemia essencial. Estudi dels possibles mecanismes serotoninèrgics implicats

 • Dr. Miquel Marco Igual / Dr. Josep Mª Ribera Santasusana
  Consorci Hospitalari Parc Taulí. Sabadell / Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 46.452 €

Anàlisi comparativa de la patogènia de la leucoaraiosi entre la malaltia de Binswanger i la malaltia d'Alzheimer: estudis hemodinàmics, hemorreològics de ressonància magnètica convencional i espectroscòpica

 • Dr. Joan Martí Fàbregas
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 53.950 €

Les interaccions entre el glutamat, la dopamina, les poliamines i l'adenosina en els processos neurodegeneratius. Una aproximació experimental a la malaltia de Parkinson

 • Dr. Emili Martínez Hermida
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona. CSIC
Finançament: 59.095 €

Mecanismes inflamatoris en la patogènesi de la malaltia d'Alzheimer: estudi del paper de les fosfodiesterases

 • Dra. Guadalupe Mengod Los Arcos
  Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona. CSIC
Finançament: 162.273 €

Identificació i estudi a partir de biblioteques combinatorials de nous agents terapèutics relacionats amb la inhibició de la acetilcolinesterasa i amb la neurotoxicitat del glutanat

 • Dr. Àngel Messeguer Peipoch
  Centre d'Investigació i Desenvolupament. CSIC
 • Dr. Vicente Felipo Orts
  Institut d'Investigacions Citològiques. Fundació Valenciana d'Investigacions Biomèdiques
Finançament: 162.273 €

Paper de l'enzima proteolític tPA en la migració neuronal durant el desenvolupament del cerebel en ratolins deficients en tPA (tPA -/-). Regulació transcripcional del tPA per hormona tiroïdal en el sistema nerviós central

 • Dra. Pura Muñoz Cánoves
  Institut d'Investigació Oncològica
Finançament: 115.220 €

Existeix correlació entre les mutaciones en las subunitats dels complexos de la cadena respiratòria codificats pel DNA mitocondrial (mtDNA) i la seva activitat enzimàtica en els malalts afectats de malaltia d¡Alzheimer?

 • Dra. Virginia Nunes Martínez
  Centre de Genètica Mèdica i Molecular. Institut d'Investigació Oncològica
 • Dr. Jordi Casademont Pou
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 124.019 €

Disseny assistit per ordinador d'agonistes i antagonistes selectius dels receptors muscarínics com a tractament de la malaltia d'Alzheimer

 • Dr. Leonardo Pardo Carrasco
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona
Finançament: 86.527 €

Els circuits rics en zincs de l'escorça cerebral de la rata i humana: un grup de circuits glutamatèrgics amb possibles implicacions en l'epilèpsia

 • Dr. Jeús Pérez Clausell
  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 49.509 €

Registre i anàlisi de dades d'esclerosis lateral amiotròfica (ELA) a Catalunya

 • Dr. Jesús Pradas Orozco
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 43.002 €

Quantificació de la selectivitat en la reinervació de la musculatura proximal i distal de la extremitat inferior després de la lesió del nervi ciàtic

 • Dr. Alberto Prats Galino
  Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona
Finançament: 23.638 €

Sistema opiaci endògen: modulació inhibidora de la transmisió sensorial durant la inflamació perifèrica

 • Dra. Margarita Puig Riera de Conías
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
 • Dra. Eulalia Planas Domingo
  Facultat d'Odontologia. Universitat de Barcelona
Finançament: 144.243 €

Implicacions de la tolerància central en les malalties neurològiques autoimmunitàries

 • Dr. Ricardo Pujol Borrell
  Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
Finançament: 111.033 €

Estudi de les alteraciones del flux sanguini cerebral i de l'oxigenació tisular en pacients amb un traumatisme cranioencefàlic greu i lesions difuses posttraumàtiques

 • Dr. Joan Sahuquillo Barris
  Hospital de Traumatologia Vall d'Hebron
Finançament: 40.530 €

Esquizofrènia i sistema serotoninérgic. Implicacions terapèutiques

 • Dr. Lluís San Molina
  Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental. Sant Boi de Llobregat
Finançament: 12.568 €

Potencial del sistema de senyalització Netrina 1/DCC en la regeneració del SNC

 • Dr. Eduard Soriano García
  Facultat de Biología. Universitat de Barcelona
 • Dra. Myriam Fabre
  Institut Municipal d'Investigació Mèdica
Finançament: 144.243 €

Estudi dels mecanismes de mort neuronal en la substància negra induïda per la destrucció dels terminales dopaminèrgics estriatals. Paper neuroprotector de los factores tròfics i antagonistes glutamatèrgics en aquest model experimental de la malaltia de Parkinson

 • Dr. Eduard Tolosa Sarró
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 149.913 €

Paper de la Calmodulina de la Calmodulina quinasa-2 y de la Calcineurina en els processos neurodegeneratius relacionats amb la malaltia d'Alzheimer

 • Dr. Josep M. Tusell Puigbert
  Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona. CSIC
Finançament: 116.945 €

La estimulació de les funcions cognitives i la seva repercusió en el procés d'adaptació psicosocial en l'esclerosi múltiple: aplicacions de la tecnologia informàtica en aquest àmbit

 • Dr. Josep M. Vendrell Brucet
  Hospital de Dia de la Fundació Esclerosi Múltiple
Finançament: 50.472 €

Prevenció de recaigudes, ingressos u conducta suÏcida en la psicosi maniacodepressiva per mitjà de técniques psicoeducatives i tracatament farmacològic

 • Dr. Eduard Vieta Pascual
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 37.820 €

Programa de rehabilitació cognitiva en pacients amb demència senil tipus Alzheimer

 • Dr. Joan Vilalta Franch
  Hospital de Santa Caterina. Girona
Finançament: 40.576 €
Anar al contingut