IMPULSADA AMB FONS DE LA MARATÓ 2021

Primers passos d'una teràpia innovadora per millorar l'estat cognitiu i emocional dels pacients crítics  

Un equip de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí i de la Universitat de les Illes Balears avaluarà l'eficàcia d'una eina tecnològica basada en la realitat virtual no immersiva per prevenir les seqüeles cognitives i psicològiques dels pacients ingressats a l'UCI. La recerca està finançada per La Marató del 2021, dedicada a la salut mental

Les unitats de cures intensives (UCI) es poden convertir en un espai de risc per a alguns pacients mentalment vulnerables. L'aïllament de l'entorn familiar, l'impacte psicològic relacionat amb l'ingrés, així com certs procediments mèdics, entre altres factors, poden incrementar els sentiments de soledat, frustració i por del pacient crític i repercutir en la seva salut mental. Es calcula que aproximadament la meitat dels pacients tindran seqüeles cognitives, psicològiques i físiques a l'alta de l'UCI, conegudes com la síndrome postcures intensives. 
 
Els problemes de concentració i memòria, els trastorns depressius o d'ansietat i la debilitat muscular són algunes de les manifestacions que poden experimentar els pacients amb aquesta síndrome, i que poden persistir fins a cinc anys després de l'alta hospitalària. 
 
Així mateix, aquesta síndrome també pot afectar la salut mental de l'entorn familiar dels pacients que la pateixen, tant per l'alta demanda emocional com pels elevats costos socials, mèdics i econòmics que comporta. 

Una eina tecnològica innovadora 
 
Tot i que s'ha treballat en múltiples intervencions per mitigar l'impacte d'aquestes seqüeles, les estratègies centrades en la prevenció encara són escasses i la demora de l'inici del tractament a l'alta hospitalària, en els casos en què es pot dur a terme, augmenta el risc de cronificació. 
 
Amb l'objectiu d'augmentar el benestar del pacient durant l'ingrés a l'UCI i prevenir els dèficits cognitius i psicològics després de l'alta, un equip de l'Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT) ha dissenyat una innovadora teràpia neuropsicològica d'e-salut basada en tècniques de realitat virtual no immersiva desenvolupada específicament per adaptar-se a les necessitats del pacient crític i l'entorn de l'UCI. 
 
Concretament, es realitzarà un assaig clínic en un grup de pacients crítics per provar l'eficàcia i la seguretat d'aquesta eina tecnològica basada en la gamificació i que s'administrarà de manera complementària al tractament mèdic estàndard durant l'ingrés a l'UCI. S'analitzarà la resposta a aquesta teràpia comparant el grup de pacients que rep l'estimulació cognitiva i el suport psicològic primerencs amb un segon grup al qual s'aplicarà únicament el tractament mèdic estàndard, avaluant si s'observa una millora en el benestar, el rendiment cognitiu i l'estat emocional. 

El projecte s'està fent gràcies al finançament, entre d'altres, de la Fundació La Marató de 3Cat amb fons de l'edició 2021 del programa, dedicada a la salut mental.  

L'investigador principal del projecte, Guillem Navarra, del departament de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha explicat que "la hipòtesi és que els pacients que rebin la teràpia neuropsicològica d'e-salut complementària obtindran millors resultats que els pacients que només rebin el tractament mèdic estàndard. Així mateix, avaluarem l'impacte d'aquesta intervenció sobre l'estat mèdic del pacient per confirmar que la intervenció és segura".
 
El projecte està coliderat pel grup d'investigació translacional en el pacient crític de l'I3PT en què participen Josefina López –cap del grup–, Sol Fernández, Marta Godoy i Mercè Jodar, i que també involucra el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Respiratòries i de Salut Mental de l'Institut de Salut Carlos III.

.

Anar al contingut