Convocatòria de propostes de malalties

Durant el primer semestre del 2021 s'obrirà una nova convocatòria de propostes de malalties per decidir els temes de La Marató 2022 i 2023.

L'última convocatòria, que va tenir lloc el mes de maig del 2019, servirà per determinar les malalties que centraran les edicions 2020 i 2021 de La Marató.

La Comissió Assessora Científica de la Fundació avalua i ordena les sol·licituds presentades en àrees d'interès prioritari i elevarà la seva proposta al Patronat perquè decideixi les malalties de les dues pròximes edicions.

El Patronat de la Fundació farà pública la resolució de la convocatòria durant el primer trimestre de l'any 2020, referent al tema que centrarà  La Marató del 2020 i en el primer trimestre del 2021, per al tema de La Marató 2021. Els resultats es podran consultar en aquesta web.