Convocatòria de propostes de malalties per a La Marató 2020 i 2021

Entre el 7 i el 28 de maig del 2019 ha tingut lloc la convoctòria de propostes de malalties per a les edicions 2020 i 2021 de La Marató.

La Comissió Assessora Científica de la Fundació avaluarà i ordenarà les sol·licituds presentades en àrees d'interès prioritari i elevarà la resolució al Patronat perquè decideixi les malalties que centraran les edicions 2020 i 2021 de La Marató de TV3.

El Patronat de la Fundació farà pública la resolució de la convocatòria a través d'aquesta web durant el primer trimestre de l'any 2020, referent al tema que centrarà  La Marató del 2020 i en el primer trimestre del 2021, per al tema de La Marató 2021. Per tant, la Fundació no informarà directament a les entitats participants en aquesta convocatòria de la resolució final adoptada.