Més dades

Informació sobre la Fundació
Activitats
 • Pla d'activitats

  El pla d'activitats de la Fundació s'inclou dins del Pla de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

 • Memòria d'activitats

  La memòria és una eina de consulta i avaluació que ofereix les dades més destacades de les activitats dutes a terme per la Fundació La Marató de TV3 en el període d'un any. A través d'aquesta memòria, la Fundació La Marató de TV3 ofereix a tots els ciutadans que s'hi interessin la informació necessària, tant d'administració dels seus fons com de continguts, per poder avaluar la seva trajectòria i, especialment, l'acompliment, en aquest període, dels seus objectius fundacionals.

 • Carta i catàleg de serveis
  • La Fundació treballa amb el compromís de destinar els fons aconseguits en el programa La Marató de TV3 a fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa. A més d'assumir com a propis els valors de la CCMA, componen els valors propis de La Fundació la voluntat de servei a la comunitat, l'objectivitat en les seves decisions i activitats, l'eficiència en l'acompliment de les tasques que té assignades i, en general, la transparència de totes les activitats que desenvolupa, particularment pel que fa a l'administració i destinació dels recursos. Aquests valors són observats per tots els professionals que treballen a La Fundació, i els tenen com a referència perquè es mantingui la confiança dels ciutadans, empreses i entitats amb les que es relaciona i treballa.

  • Dades de tancament de La Marató 2018

  • Dades de tancament de La Marató 2019

  • Dades de tancament de La Marató 2020

  • Dades de tancament de La Marató 2021

  • Dades de tancament de La Marató 2022

 • Canal de participació
Gestió

Contractació

La Fundació La Marató de TV3 està subjecta a la Llei de Contractes del Sector Públic i rep el suport administratiu de la CCMA en aquesta matèria.

Primer trimestre

Informació laboral
 • La plantilla de la Fundació és l'encarregada de dur a terme el Pla d'activitats. Els ingressos a la plantilla es fan mitjançant un procés de selecció i els anuncis de les convocatòries d'aquests processos es publiquen a la pàgina web de les empreses de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals on es fan constar les condicions per optar-hi.

 • La Fundació La Marató de TV3 és una fundació privada que pertany al sector públic, creada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, de la qual forma part i aplica als treballadors els acords de govern de la Generalitat en matèria de pressupostos.

Control i avaluació

Els comptes de la Fundació són auditats anualment i inclouen els donatius de La Marató recaptats fins al 31 de març, data en què es tanca el període de donacions de cada exercici. L'empresa auditora també fa el seguiment del procés dels donatius telefònics del dia del programa i de la resta de donacions que arriben per altres canals i que s'inclouen en els comptes anuals. Mensualment, la Fundació envia la informació del seguiment del seu pressupost i dels comptes a la Intervenció General del Departament d'Economia i Coneixement.

Ajudes concedides

La Fundació distribueix els fons recaptats en cada edició del programa als projectes de recerca més ben valorats de la convocatòria d'ajudes. L'acte de lliurament de premis té lloc, habitualment, durant el mes d'octubre. Un cop adjudicades les ajudes es publica la llista dels projectes premiats.

Grups d'interès

La Fundació la Marató de TV3 està inscrita en el Registre de grups d'interès de Catalunya, en la categoria III (organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i Associacions), amb el número 5535.

Anar al contingut