Publicacions

A continuació hi han accessos a continguts des de pestanyes

L'edició anual de la Memòria d'activitats de la Fundació, que compta amb el suport de Fundació Abertis, permet fer un ampli repàs del conjunt d'activitats i dels resultats econòmics obtinguts durant cada exercici comptable. A més, en aquesta Memòria es pot trobar informació detallada de les convocatòries del concurs d'ajuts, del procés d'avaluació dels projectes de recerca presentats al concurs, així com els resultats científics obtinguts un cop finalitzats els treballs de recerca, entre d'altres aspectes.

La Fundació edita la revista Món Marató el mes de desembre, abans de cada edició de La Marató. Amb aquesta publicació es dóna àmplia informació del contingut del programa La Marató, de la campanya de sensibilització i de difusió, dels resultats econòmics obtinguts, i molts altres aspectes relacionats amb el programa televisiu i amb la gestió dels recursos recaptats.

Anar al contingut