GUIA EDITORIAL

1.1.2.7. Relacions externes

3Cat i els seus mitjans establim acords amb altres empreses o institucions amb l’objecte de produir i difondre continguts, ampliar les possibilitats creatives, contribuir al desenvolupament del sector audiovisual de Catalunya o fer-nos presents en la societat com a institució amb una clara voluntat de servei públic.
Els continguts en la producció dels quals participen els nostres mitjans no entren en contradicció amb els principis descrits en aquest llibre d'estil.
3Cat es presenta a l’exterior amb les marques que la integren i amb cohesió corporativa. Aquesta presència ha de ser visible en tots els esdeveniments i en totes les produccions en què prengui part.

TEMES:
Servei públic
Anar al contingut