GUIA EDITORIAL

1.2.3.10.4. Presència

Garantim la presència natural i normalitzada de persones d’origen immigrant entre el personal dedicat a la locució i la presentació de continguts. També garantim aquesta presència entre els col·laboradors i els convidats als diferents espais, i a les produccions de ficció.

TEMES:
InformacióParticipacióFiccióEntretenimentDiversitat
Anar al contingut