GUIA EDITORIAL

1.1.2.5.4. Paritat i equilibri de gènere

Vetllem per la igualtat entre dones i homes i reflectim en els nostres continguts i la nostra projecció pública una presència equilibrada dels dos sexes.
Evitem els estereotips de gènere i el llenguatge sexista.

TEMES:
SexismeEstereotips
Anar al contingut