GUIA EDITORIAL

1.2.1.5.5. Material aliè

Tractem el material que persones i organismes aliens a 3Cat fan arribar als nostres mitjans amb els mateixos criteris que estableix aquest llibre d'estil, sobretot pel que fa al respecte a la intimitat i el rigor informatiu.

Evitem difondre material d’organismes públics o privats elaborat amb una intenció comunicativa que no coincideixi amb els principis d’objectivitat, rigor i imparcialitat. Expliquem a l’audiència la procedència d’aquest material si malgrat tot decidim difondre’l. Si se’ns ha negat l’accés al lloc on s’ha produït la notícia, també ho expliquem.

TEMES:
IndependénciaInformacióImparcialitatRigorMaterial informatiuInstitucionsFonts
Anar al contingut