Manual d'ús

2.1.4.5. Entreteniment per a infants i joves

L’entreteniment i la formació dels infants com a persones són part indissociable dels nostres continguts. Som actius en la recerca i difusió de continguts que incorporin valors educatius.

Fem conviure el vessant lúdic i el formatiu amb el compromís d’oferir continguts adequats a l’estat maduratiu de l’audiència a la qual ens dirigim. Si cal, busquem l’assessorament d’especialistes.

Entreteniment no és sinònim de banalitat o frivolitat. No instrumentalitzem conflictes personals i familiars i no convertim en espectacle situacions de tensió emocional que puguin crear desconcert greu en els menors i afectar el seu equilibri personal.

TEMES:
ValorsServei públicRigorQualitatMenorsIntegritatEstereotipsEntretenimentEducació
Anar al contingut