Manual d'ús

2.4.6.2.4. Destacats

En els destacats, que fem servir per mostrar gràficament fragments de text o transcripcions orals, posem el text entre cometes.

 
“Un cop oberta la fossa, va resultar que contenia no un sinó dos cadàvers, que tenien la boca emmordassada, els ulls tapats amb cinta aïllant i encara conservaven restes de benes”.

Si es tracta de diàlegs, fem servir guions.

 

—Ja el vaig avisar que l’entrega es faria amb bitllets de cinc-cents, com l’altre cop.

—Però on vau quedar?

—No cal que t’ho digui jo. Ja t’ho farà saber ell mateix...

Fem servir claudàtors per indicar elements afegits sense els quals la transcripció no s’entendria.

 
“Ella [la consellera d’Interior] em va dir que aquests dies havíem d’extremar les mesures de seguretat.”

Els claudàtors, un d’obertura i un de tancament amb punts suspensius entremig, ens serveixen per marcar fragments que s’han omès dins del text. Quan reproduïm un fragment de text començant-lo o acabant-lo amb una frase incompleta, fem servir els punts suspensius.

 
“És una de les estratègies més efectives per reduir la contaminació. [...] Aquí es coneix com ‘la mesura dels vuitanta’. És cert que aquesta mesura podria ser més flexible a la nit o [...] quan la congestió a l’entrada de la ciutat és mínima.”
“...és la reducció del nombre de vehicles que circulen per Barcelona aproximadament en un 30 per cent, i centrada principalment en els vehicles dièsel...”
TEMES:
LlenguaLlenguatgeQualitatMaterial informatiuRigor
Anar al contingut