Manual d'ús

2.4.6.2. Convencions gràfiques en els textos escrits

Per als continguts no orals que han de sortir escrits a la pantalla de televisió o en els mitjans interactius adoptem solucions tipogràfiques d'acord amb les convencions comunament acceptades per a la llengua escrita i que alhora afavoreixin una comprensió ràpida.

Distingim entre la indicació de temps, localització i identificació, en què podem ometre elements per economitzar espai, i altres textos visibles, com titulars, titolets i subtitulació, que redactem de manera completa.

TELEVISIÓ

Per als continguts orals que han de sortir escrits en pantalla, com ara la subtitulació per a sords, presentem el text de la manera més fàcil per ser llegit en veu alta sense contradir les convencions de la llengua escrita.

Text no oral en pantalla Text oral en pantalla
10.15 Un quart d'onze
TEMES:
RigorQualitatMaterial informatiuLlenguatgeLlengua
Anar al contingut