Costa Rica, a tocar del 100% d'electricitat produïda per renovables

Carlos Alvarado, president de Costa Rica: "Tenim la tasca titànica i bella d'abolir l'ús de combustibles fòssils"
Néstor Gómez

Costa Rica aposta fermament per la descarbonització i vol ser el primer país del món que viu de les energies renovables.

Sovint, parlar de l'eliminació de l'ús dels combustibles fòssils sembla que és parlar d'una utopia. Però la realitat ens mostra que hi ha polítics que pensen molt més enllà del seu mandat i que vetllen pel benestar dels seus ciutadans a mitjà i llarg termini. Actuen de manera local, al seu país, amb una benefici global, per a tot el planeta.

Carlos Alvarado, nou president de Costa Rica des de fa una setmana, vol que el país lideri la descarbonització i sigui exemple per a la resta de països.

"Tenim la tasca titànica i bella d'abolir l'ús de combustibles fòssils en la nostra economia."

 

 

 

 

 

Cada cop més a prop del 100% sostenible

Ja fa uns quants anys que Costa Rica va virar cap a un desenvolupament sostenible, amb la virtut que els canvis de governants no significa desfer tot el que ha fet l'anterior, sinó que, en temes mediambientals, es referma.

Costa Rica és un país que genera la gran majoria de la seva electricitat sense ús de combustibles fòssils des dels 80. Dades dels darrers anys i percentatge de generació d'electricitat amb fonts renovables:

  • ► 2017: 99.67%
  • ► 2016: 98.21%
  • ► 2015: 98.99%

Quin és l'origen de l'electricitat?

El 2017, durant 10 mesos la producció d'electricitat de fonts renovables ha superat el 99% i, fins i tot, hi ha un mes, el gener, que va ser del 100%. De tota l'energia produïda, tres quarts parts provenen de les hidroelèctriques, amb un 77,4% durant el 2017. Aquesta és la producció bruta d'energia per fonts de producció:

  • ♦ Hidroelèctrica: 77,40%
  • ♦ Eòlica:11,49%
  • ♦ Geotèrmica: 9,97%
  • ♦ Biomassa: 0,78%
  • ♦ Solar: 0,02%