Anar a la navegació principal

Declaracions de béns i activitats

Activitats, béns i interessos del personal directiu, fins a segon nivell d'organigrama

Els alts càrrecs al servei de la Generalitat han de formular en el moment del nomenament i del cessament en el seu càrrec, i cada cop que es produeixin variacions respecte de les dades declarades, les declaracions d'activitats, patrimonial i d'interessos i complementàries.  

 

Nota informativa 

En relació amb el contingut objecte de publicitat d'aquest apartat, és important tenir present que les dades s'actualitzen a mesura que es disposa de la informació corresponent, i corresponen a una transcripció de la documentació presentada.

També cal tenir en compte que els alts càrrecs i directius públics disposen d'un termini de 3 mesos per presentar la documentació prevista a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Darrera actualització 27 de febrer de 2023

Anar al contingut