Projecció de la llengua i la cultura catalanes

3Cat contribueix a normalitzar l'ús de la llengua catalana i a consolidar el català estàndard oral i escrit.

La normalització lingüística té dos aspectes fonamentals: impulsar l'ús de la llengua en tots els àmbits de la societat, i promoure'n la qualitat, amb adequació a cada situació de comunicació.

Els mitjans de 3Cat contribueixen a la normalització del català fent un ús real de la llengua en els espais informatius i d'entreteniment, i oferint models d'ús de la llengua en diverses situacions de comunicació en els espais de ficció. Per exemple, es pot informar sobre qüestions mèdiques utilitzant el llenguatge periodístic amb la necessària terminologia mèdica, explicant, si cal, els termes menys coneguts (ús real), i per altra banda oferir models de llenguatge entre personal sanitari, pacients i familiars en espais de ficció. Això es pot fer amb tots els llenguatges d'especialitat, en la mesura que siguin notícia o que es pugin integrar en relats de ficció. Però, més important encara és el fet que amb l'ús real i amb l'ús de ficció es mostra la capacitat i la versatilitat de la llengua catalana per a la comunicació en les situacions més diverses i en els registres més adequats a cadascuna.

Notícies: Projecció de la llengua i la cultura catalanes
Vídeos: Projecció de la llengua i la cultura catalanes
Àudios: Projecció de la llengua i la cultura catalanes
Anar al contingut