Instruccions accessibilitat al web

  Tecles d'accessibilitat

  * Utilització de les tecles d'accés segons navegador

  • Firefox 2.0 i superior (Windows): mantenir pitjades les tecles Alt + Shift + tecla d'accés.
  • Firefox, Mozilla i Netscape (Mac OS X): mantenir pitjada la tecla Ctrl + tecla d'accés.
  • Internet Explorer 5 i superior (Windows): mantenir pitjada la tecla Alt + tecla d'accés i prémer retorn
  • Internet Explorer 5 i superior (Mac OS X): mantenir pitjada la tecla Ctrl + tecla d'accés i prémer retorn

  Més informació sobre tecles d'accés

  Amb lectors de pantalla com Jaws o NVDA cal deshabilitar la captura del teclat per tal que el revisor doni les instruccions correctes al reproductor.

  Per filtrar les tecles feu servir:

  • JAWS tecla insert més 3
  • NVDA tecla insert i F2
  • Voice Over (Mac OS) CMD més Opció més Tabulador (només per als cursors)

 • Aquest lloc web fa servir les següents tecles d'accés:

  "1" per accedir a la navegació principal.
  "2" per accedir a la navegació secundària.
  "C" per accedir al contingut.
  "A" per accedir a la informació sobre accessibilitat.
 • Control del reproductor

  Algunes funcionalitats del reproductor de vídeo i d'àudio es poden controlar amb el teclat **.

  Situeu el focus sobre el reproductor i feu servir les següents tecles per interactuar:

  • "Espai", per engegar i aturar la reproducció.
  • "Esquerra", per anar enrere en la reproducció.
  • "Dreta", per anar endavant en la reproducció.
  • "Amunt", per apujar el volum.
  • "Avall", per abaixar el volum.
  • "F", per activar i desactivar l'opció "full-screen" del reproductor.
  • "Enter", (alternativa) per activar i desactivar l'opció "full-screen" del reproductor.
  • "Esc", (alternativa) per activar i desactivar l'opció "full-screen" del reproductor.

  En les planes amb un sol reproductor (directes o items de vídeo) podeu fer servir les següents tecles d'accés: *

  • "p" per engegar i aturar la reproducció.
  • "s" per silenciar el reproductor.
  • "5" per apujar el volum.
  • "6" per abaixar el volum.

  ** Algunes funcions d'accessibilitat poden no funcionar amb navegadors antics. Actualitzeu-vos.