La nova llei contempla cinc dies de permís retribuït cada any per tenir cura de familiars

Què diu la nova llei de famílies: més permisos retribuïts i ampliació dels ajuts

La llei preveu un permís de fins a nou dies a l'any, amb sou, que es poden dedicar a les cures i urgències familiars

Actualitzat

Un permís que pot arribar als nou dies remunerats per cures i urgències familiars. L'ampliació a més col·lectius de la renda de criança de 100 euros al mes per cada infant menor de 3 anys o 8 setmanes de permís sense sou per a mares i pares amb fills menors de vuit anys.

Són les principals novetats de l'avantprojecte de la llei de famílies, que també prohibeix l'anomenat "pin parental".

Aquest dimarts l'ha aprovat el consell de ministres del govern espanyol i ha estat objecte de llargues negociacions. Es volia fer a finals de novembre, però es va eliminar de l'ordre del dia en l'últim moment.

La nova llei segueix la directiva europea de conciliació del 2019 i modifica l'Estatut dels Treballadors.
 

Fins a nou dies de permís remunerat

L'esborrany recull un permís retribuït de cinc dies a l'any per atendre un familiar de fins a segon grau o un convivent. Serà en supòsits com "accident, malaltia greu, hospitalització o cirurgia amb recuperació a casa".

S'hi sumen quatre dies més, en què es té dret a absentar-se de la feina per motius familiars urgents o de força major, com malaltia o accident. Fins ara n'eren dos, que es podien ampliar a quatre si calia desplaçar-se lluny.

En cas d'emergència familiar, com ara una hospitalització o un accident, es pot demanar un permís de quatre dies (Pexels/Andrea Piacquadio)

Inicialment, la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, havia parlat de set dies de permís, que es podien elevar a nou en cas que la cura comportés el desplaçament a una altra comunitat autònoma.

Vuit setmanes de permís sense sou

Hi haurà un nou permís sense remuneració de vuit setmanes per a pares i mares que es podrà gaudir de manera contínua o discontínua fins que el menor faci vuit anys

La llei recull que la mesura s'aplicarà de manera progressiva. El permís serà de sis setmanes l'any 2023 i s'ampliarà a vuit el 2024. 

Es poden demanar vuit setmanes de permís sense sou per tenir cura de fills menors de vuit anys (Pexels/Oleksandr Pidvalnyi)

 

Sense "pin parental"

El govern espanyol hi ha inclòs la qüestió de l'anomenat "pin parental". La llei prohibeix expressament que els progenitors o els tutors impedeixin l'accés als fills als continguts de diversitat familiar de les escoles. 

Va ser una condició de Vox per facilitar l'aprovació dels pressupostos al govern de Múrcia, format per PP i Ciutadans. La mesura no s'ha arribat a aplicar.

 

100 euros per als menors de 3 anys

Fins ara, l'ajut de 100 euros per a la criança era un import que només el cobraven les mares treballadores. Ara s'ampliarà, i també hi tindran dret les mares que estiguin a l'atur o bé hagin cotitzat almenys durant un mes.

 

Famílies monoparentals

L'avantprojecte recull que les famílies monoparentals amb dos fills tindran els mateixos drets que les famílies nombroses. També s'equiparen els drets de les famílies que tinguin dos fills i en què un dels ascendents o descendents tingui discapacitat.

En el mateix supòsit s'emmarcaran les famílies amb dos fills encapçalades per una víctima de violència de gènere o per un cònjuge que hagi obtingut la guàrdia i custòdia exclusiva sense dret a pensió d'aliments.

Les famílies amb "categoria especial" seran les nombroses de quatre fills, de tres en cas de part múltiple o de tres i baixos ingressos (fins al 150% de l'IPREM).

Les famílies monoparentals amb dos fills s'equiparen a les que compten amb dos progenitors i tres fills (Unsplash/Juliane Liebermann)

La llei també reconeix jurídicament tots els models de família, com ara les d'acollida, les reconstituïdes o les del col·lectiu LGTBIQ+.

També es recull el dret a l'atenció precoç per als menors de 6 anys amb trastorns del desenvolupament.

Parelles de fet

El text esmenta un registre de parelles de fet perquè puguin accedir a totes aquestes novetats. A més, els reconeix 15 dies de festa en formalitzar la inscripció, igual que en el cas dels matrimonis.

 

Permisos de maternitat i paternitat

En canvi, no es modifiquen els permisos de maternitat ni paternitat, com s'havia debatut. Es mantenen en 16 setmanes i no arribaran fins als 6 mesos, tal com havia proposat Belarra.

 

ARXIVAT A:
LGTBIQ+Família Drets laboralsInfància
Anar al contingut