Aïllament, estrès, jornades més llargues i conciliació familiar complicada són alguns dels inconvenients del teletreball

Preguntes i respostes sobre com ha de ser el teletreball més enllà de l'estat d'alarma

Què diu la normativa laboral actual? Qui es fa càrrec de les despeses? Com es controla la duració de la jornada? Com es pot saber si les condicions del nou lloc de treball són adequades?

Gemma NavésActualitzat

El teletreball, fins ara, estava previst sobretot per raons de salut o com a fórmula per conciliar la vida laboral i familiar en els casos que fos estrictament necessari.

El treballador podia sol·licitar aquesta forma de treball a distància per aquests dos motius i l'empresa valorava si li concedia el permís.

 

Ara, amb la pandèmia, és l'empresa la que ha demanat a l'empleat que es quedi a casa per poder continuar l'activitat i ho ha fet per raons de força major.

Per tant, és una situació excepcional. En cas que l'empresa proposi allargar la situació més enllà de l'estat d'alarma, les regles del joc són clares.

Què diu la normativa laboral del teletreball?

El primer que cal tenir en compte és que es tracta d'una opció voluntària, el treballador s'hi pot negar. A més, és reversible. Si el treballador vol tornar al lloc de treball, l'empresa no li pot posar impediments.

De fet, tal com diu l'última reforma del mercat laboral, el treballador continua adscrit a un centre de treball concret de l'empresa, tot i que desenvolupi la feina des de casa o des d'un "lloc lliurement escollit per ell".

 

Qui es fa càrrec de les despeses?

L'empresa ha de facilitar al treballador les eines necessàries per poder desenvolupar la seva feina, així com els cursos de formació pertinents per poder fer-les servir.

Pel que fa al manteniment dels aparells, la factura de la llum, el telèfon i altres despeses, les empreses opten per pactar una quota fixa, atès que és difícil destriar el consum privat del que s'ha fet per qüestions de feina.

 

Com es controla la duració de la jornada laboral?

Les empreses continuen obligades a portar un registre de les hores treballades, tal com passa amb la jornada laboral presencial. La tecnologia permet saber si un treballador està connectat o no.

Tot i així, les empreses aprofiten també per canviar la manera de treballar i es fa per objectius, en comptes de controlar el nombre d'hores treballades.

Es pot combinar treball presencial i telemàtic?

La normativa laboral desenvolupa molt poc aquest punt, però la realitat és que es considera molt més efectiu combinar les dues formes de treball.

 

De fet, la Generalitat ha posat en marxa un pla per habilitar la modalitat de teletreball entre 40.000 funcionaris que contempla treballar dos dies a la setmana des de casa i la resta al lloc habitual de feina.

Quin és el nivell de cobertura en termes de salut laboral?

La reforma laboral del 2012 especifica que els teletreballadors tindran la mateixa protecció que els presencials. L'Acord Marc Europeu sobre teletreball del 2002, però, diu que el teletreballador pot sol·licitar la visita de la inspecció laboral si ho considera oportú.

A més, adverteix que "la càrrega de treball i els criteris pels quals es valora els resultats del teletreballador han de ser els mateixos que els dels empleats que treballen als centres".

 

 

Com es pot saber si les condicions del nou lloc de treball són adequades?

La prevenció de riscos laborals de l'empresa inclou la valoració dels llocs de treball a casa. Normalment es fa a través d'un formulari d'autoavaluació que inclou tots els paràmetres. El lloc de treball triat ha de ser al més ergonòmic possible.

1- La taula ha de tenir les dimensions suficients per situar la pantalla, el teclat i els documents còmodament.

2- La pantalla ha de situar-se al centre de la taula i a una distància visual no inferior a 55 cm.

3- Pel que fa a la cadira, l'angle de braços i cames ha de ser de 90 graus. És important procurar un bon recolzament de l'esquena al respatller de la cadira, especialment de la zona lumbar.

4- Evitar que els cables elèctrics i de telèfon quedin enmig de zones de pas per evitar accidents

5- Procurar que a l'habitació hi hagi il·luminació natural i quedi aïllada de sorolls externs.

Aquesta autoavaluació hauria d'incidir en totes les condicions generals del treball, com ara si es fan el nombre de pauses adients per descansar i recuperar-se de la fatiga física, visual, postural i mental.
 

 


Com queda afectada la protecció de dades?

Aquesta és una de les qüestions més delicades i una de les raons per les quals moltes empreses no han donat el pas al teletreball. L'empresari està obligat ha adoptar les mesures necessàries per a la protecció de dades. Tot i així, costa garantir que no es rebran atacs informàtics.

A més, l'empresari ha de respectar la vida privada del treballador i "si existeix un mitjà de vigilància, haurà de ser proporcionat a l'objectiu i d'acord amb la Directiva 90/270/CEE relativa a pantalles de visualització.

 

 

Quins inconvenients genera?

L'aïllament és un dels perills. Les relacions es poden convertir en una successió d'ordres que van de la direcció al treballador sense passar-ho pel filtre de l'equip de gent que està fent la mateixa tasca i que, en situació presencial, estaria aportant la seva opinió.

L'estrès d'estar permanentment connectat és un altre. Cal tenir en compte el dret a la desconnexió digital.

L'ampliació de la jornada laboral és un efecte que molts treballadors estan constatant. Un estudi de Forbes calcula que es fan dues hores més diàries.

La conciliació de vida laboral i familiar que, en principi, hauria de millorar, moltes vegades no es compleix pel fet que costa separar feina i família quan totes dues coincideixen un un mateix espai físic.

ARXIVAT A:
Preguntes i respostes coronavirusCoronavirus Teletreball
Anar al contingut