Importants reserves d'aigua en forma de neu al Pirineu

Les dades publicades fan referència a la conca de l'Ebre
Francesc Mauri

Mirador de la Trava (Alt Urgell), Jaume Vallespín

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, amb seu a Saragossa, controla tot el que fa referència al riu Ebre i els seus afluents, tant els que provenen dels Pirineus com els del Sistema Ibèric. En el cas del Pirineu, setmanalment, pren mesures de gruixos acumulats i aplica un model que fa una projecció futura de l'aigua que pot arribar al riu, descomptant tots els factors que poden alterar la conversió directa entre centímetres de neu i Hm3, hectòmetres cúbics, d'aigua. 

Aquest és un resum de les dades en Hm3 d'aigua resultants de les reserves de neu acumulades:

 tenint en compte aquests valors cal destacar que:

-Tots els rius de les conques pirinenques que aboquen a l'Ebre superen amb escreix la mitjana dels darrers 5 anys.

-Tret de la Noguera Ribagorçana, la resta augmenten clarament les reserves en aquesta setmana de l'any.

-La conca del Segre és la que augmenta de forma més espectacular.

-El rècord de neu caigut en els darrers, com a mínim, 17 anys a la plana de la Cerdanya, en són els responsables. 

Aquesta és la gràfica de la conca que més creix, la del Segre:

Les temperatures més suaus que ja tenim i continuarem tenint, afavoriran el desgel a les valls, no pas a l'alta muntanya. Això farà augmentar progressivament cabals i reserves, encara que de forma tímida com correspon al febrer.