Les empreses mataronines exporten anualment per valor de 2,2 milions d'euros

Les empreses de Mataró exporten anualment per valor d'uns 2,2 milions d'euros, segons un estudi del professor de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró Joan Horrillo. A pesar d'aquests bons resultats de vendes, Horrillo adverteix que les empreses analitzades, 27 en total, necessiten ser "més obertes i basar-se en les noves tecnologies i la cooperació internacional". L'estudi, realitzat entre els anys 1999 i 2001, té per objectiu conèixer l'estat de desenvolupament de les empreses de Mataró sobre la seva internacionalització, per la qual cosa s'han tingut en compte les experiències de 27 indústries, 18 d'elles del sector tèxtil i la resta del sector de les telecomunicacions, maquinària tèxtil i tints.
Les empreses mataronines exporten anualment per valor de 2,2 milions d'euros
Mataró

Les empreses mataronines exporten anualment per valor de 2,2 milions d'euros

Les empreses de Mataró exporten anualment per valor d'uns 2,2 milions d'euros, segons un estudi del professor de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró Joan Horrillo. A pesar d'aquests bons resultats de vendes, Horrillo adverteix que les empreses analitzades, 27 en total, necessiten ser "més obertes i basar-se en les noves tecnologies i la cooperació internacional". L'estudi, realitzat entre els anys 1999 i 2001, té per objectiu conèixer l'estat de desenvolupament de les empreses de Mataró sobre la seva internacionalització, per la qual cosa s'han tingut en compte les experiències de 27 indústries, 18 d'elles del sector tèxtil i la resta del sector de les telecomunicacions, maquinària tèxtil i tints.
Entre aquestes, destaquen Tèxtil Valsan, Secopal, Valenri, Cercle de Punt, Bonfil, Tedesa, Star Tèxtil i Dungaree. Les exportacions de Mataró se centren bàsicament en la Unió Europea (un 57,22%), seguides de l'Amèrica Llatina (11,21%) i els països àrabs (9,23%). Per Horrillo, a pesar de l'alt nivell d'exportacions, "les empreses de Mataró fan escassa cooperació internacional i la inversió directa a l'exterior és també molt baixa". Sobre la incorporació de noves tecnologies de la informació a l'entorn empresarial, el professor assenyala que es troben a un nivell comparable al de Catalunya i Espanya, però segons l'estudi, no es fa d'una forma adequada. En aquest sentit, entén que "la infraestructura tecnològica de l'empresa moderna ha d'afavorir la implantació de nous models organitzatius i de relació, apostant de forma decidida per la innovació, la creativitat, la internacionalització i la gestió del coneixement i de la tecnologia".