La Sindicatura de Greuges reclama més atenció per als immigrats i la gent gran

La Sindicatura de Greuges reclama mesures urgents a l'administració perquè augmenti l'oferta pública de residències per a la gent gran i d'escoles bressol. Aquest és un dels punts més destacats de l'informe del síndic sobre les queixes rebudes al 2002 per aquesta institució, que ja s'ha fet públic i que es presentarà aviat al Parlament. A més, el síndic proposa canviar la llei per poder reaccionar, actuar en casos en què els immigrants no poden ser ni expulsats ni repatriats. Segons l'informe, les principals preocupacions dels ciutadans continuen sent, sobretot, la seguretat, la vivenda i la convivència amb la immigració.
La Sindicatura de Greuges reclama més atenció per als immigrats i la gent gran
Afers Socials

La Sindicatura de Greuges reclama més atenció per als immigrats i la gent gran

La Sindicatura de Greuges reclama mesures urgents a l'administració perquè augmenti l'oferta pública de residències per a la gent gran i d'escoles bressol. Aquest és un dels punts més destacats de l'informe del síndic sobre les queixes rebudes al 2002 per aquesta institució, que ja s'ha fet públic i que es presentarà aviat al Parlament. A més, el síndic proposa canviar la llei per poder reaccionar, actuar en casos en què els immigrants no poden ser ni expulsats ni repatriats. Segons l'informe, les principals preocupacions dels ciutadans continuen sent, sobretot, la seguretat, la vivenda i la convivència amb la immigració.
Actualitzat
El síndic de greuges recorda a les administracions que la integració dels immigrants ha de ser un dels objectius permanents de la seva política social i demana que s'inverteixin més diners, en habitatge, sanitat, ensenyament o equipaments, per evitar conflictes entre la població autòctona i els nouvinguts. I va més enllà, creu imprescindible canviar la llei, de manera que, quan un immigrant no pugui ser expulsat o repatriat en un termini raonable, li sigui reconeguda una situació administrativa estable. En matèria d'habitatge, el síndic demana als poders públics més intervenció per assegurar una vivenda digna als que no poden accedir al mercat lliure, després de constatar que en els últims anys ha baixat el nombre de pisos protegits. També denuncia la indefensió dels compradors que no poden negociar les condicions en què es ven una vivenda. Aquesta indefensió es trasllada a altres sectors de la societat. L'informe afirma que l'administració no protegeix prou els drets dels consumidors i ho exemplifica en el cas de les acadèmies d'idiomes, en què es van veure afectades, només a Catalunya, unes 40.000 persones. La seguretat ciutadana és un tema obligat de l'informe a partir de les queixes presentades pels ciutadans. El síndic expressa la necessitat d'augmentar la presència policial al carrer, però, tal com han fet altres veus, creu imprescindible actuar en la prevenció del delicte a través de polítiques socials, dotar de més diners els tribunals de justícia i treballar amb convenciment per a la reinserció dels delinqüents. L'informe constata que no es fa prou perquè els discapacitats puguin viure, treballar i moure's amb facilitat. L'escassa adaptació del transport públic i l'incompliment de la llei que s'observa en moltes empreses en serien les causes. Aquests problemes, l'administració els hauria de solucionar i no ho fa amb prou eficàcia. El síndic també té la mateixa queixa en l'atenció que s'ofereix a la gent gran dependent, i a aquest aspecte hi dedica un apartat especial. Pensions baixes, poques places de residències a preus assequibles i escassa assistència domiciliària. Les administracions públiques destinen pocs recursos i no s'estan adequant les ajudes a les necessitats de la població.