Els nois paguen 477 euros més que les noies per la mateixa assegurança de cotxe

El nois entre els 18 i 34 anys sense experiència són els que més cara paguen l'assegurança del cotxe, al contrari que les dones d'uns 36 anys amb experiència, a les quals s'ofereix les millors ofertes. La causa d'aquesta diferència pot ser perquè els nois tenen entre un 25 i un 40% més de sinistralitat que les noies i els accidents són més greus.
Els nois paguen 477 euros més que les noies per la mateixa assegurança de cotxe
Madrid

Els nois paguen 477 euros més que les noies per la mateixa assegurança de cotxe

El nois entre els 18 i 34 anys sense experiència són els que més cara paguen l'assegurança del cotxe, al contrari que les dones d'uns 36 anys amb experiència, a les quals s'ofereix les millors ofertes. La causa d'aquesta diferència pot ser perquè els nois tenen entre un 25 i un 40% més de sinistralitat que les noies i els accidents són més greus.
Actualitzat

Els homes joves paguen una mitjana de 477 euros més que les dones per la mateixa assegurança a tercers, en concret en la modalitat que cobreix trencament de vidres, per la qual els nois paguen 1.382 euros i les noies, 905,3 euros.

La diferència de ratio de sinistralitat -nombre de morts per cada 100.000 conductors- entre els diferents grups d'edat pot explicar els diferents preus. Així doncs, els conductors de 18 a 34 anys tenen el grau de sinistralitat més gran, gairebé el doble que les edats compreses entre els 35 i els 39 anys.

El preu mitjà d'una pòlissa a Espanya és de 571 euros per una assegurança a tercers incloent els vidres, 660 per una assegurança a tercers completa (vidres, robatori i incendi), de 1.553 per una a tot risc amb franquícia i 1.034 per una a tot risc sense franquícia.

Per comunitats Galícia, Cantàbria i Múrcia són les més cares i on es paga menys és a Extremadura i Aragó, fins al punt que depenent d'on es contracti, la diferència pot arribar a un 58%. La província més cara es Pontevedra amb una mitjana de 1.916 a tot risc i la més barata, Terol, on l'assegurança a tot risc és de 1.315 euros.

Aquestes són les conclusions a les quals ha arribat el RACC després de fer un estudi que compara els preus de les diferents assegurances d'automòbils a tot Espanya en funció de l'ampli ventall de variables, sexe, edat, antiguitat, cotxe i companyia asseguradora.