Sitges

Sitges crea la figura de l'inspector de la via pública per millorar la imatge de la localitat

L'Ajuntament de Sitges, dins de la campanya que està duent a terme per millorar la imatge de la localitat, ha creat la figura de l'inspector de la via pública. La finalitat de l'inspector és prendre nota de totes les deficiències que s'observin en temes de neteja, de mobiliari urbà, de desperfectes o d'ocupació de bastides i d'obres de la via pública, per tal de comunicar-les a les regidories competents.