PROJECTES FINANÇATS:
CÀNCER

cartell MaratóA l'edició 2012, dedicada al càncer, s'hi van presentar 318 projectes, que van ser avaluats per 257 científics d'àmbit internacional especialistes en aquesta matèria en funció de la seva qualitat, metodologia i rellevància. La gestió de l'avaluació la va dur a terme l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, del Departament de Salut. Per a conèixer el procés i l'exposició dels resultats de d'avaluació dels projectes de recerca presentats en aquesta convocatòria, feu clic aquí.
D'acord amb la proposta de la Comissió Assessora Científica de la Fundació La Marató de 3Cat, el Patronat va acordar distribuir 11.336.546 € entre els 42 projectes de recerca científica d'excel·lència següents:

Caracterització dels mecanismes moleculars oncogènics del factor de transcripció SOX11 a limfomes de cèl·lules del mantell agressius

 • Dra. Virginia Amador Espinosa
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Finançament: 195.026,25 €

Identificació i caracterització de cèl·lules iniciadores de metàstasi en el carcinoma humà de cèl·lules escamoses: una aproximació bàsica i clínica

 • Dr. Salvador Aznar Benitah
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Finançament: 199.930 €

Perfil d'expressió gènica (gep) del glioblastoma, incloent lincrna (large intergènic non-coding rna), en una població homogènia: correlació amb l'immunofenotip, la radiologia, els resultats

 • Dra. Carmen Balañá Quintero
  Institut Català d'Oncologia Badalona
 • Dra. Núria de la Iglesia Zaragoza
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dr. Francesc Alameda Quitllet
  Hospital del Mar
Finançament: 393.380,05 €

Anàlisi de genomes i exomes sencers de limfomes primaris de cèl·lules del mantell

 • Dra. Sílvia M. Beà Bobet
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
Finançament: 199.995 €

Caracterització molecular del càncer de pulmó de cèl·lules no petites (NSCLC) amb mutacions al gen KRAS: implicacions clíniques dels nous biomarcadors

 • Dra. Beatriz Bellosillo Paricio
  IMIM-Institut de Recerca Hospital del Mar
 • Dr. Imane Chaib Oukadour
  Institut Català d'Oncologia Badalona
Finançament: 300.000 €

Avaluació poblacional de l'impacte de la conformitat a GPC i de l'adherència a l'hormonoteràpia oral sobre la supervivència i recurrència en pacients de càncer de mama

 • Dr. Josep Maria Borràs Andrés
  Institut Català d'Oncologia IDIBELL
Finançament: 182.120,23 €

Cèl·lules T stem de memòria transduïdes amb un receptor quimèric anti-CD30 per al tractament del limfoma de Hodgkin

 • Dr. Javier Briones Meijide
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 192.462,5 €

Noves tecnologies com a eines no invasives per a la prognosi/diagnosi del càncer gàstric

 • Dr. Xavier Calvet Calvo
  Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Dr. David Miñana i Galbis
  Facultat de Farmàcia UB
 • Dr. Guillermo Quintás Soriano
  Acondicionamiento Tarrasense-LEITAT
Finançament: 399.892,5 €

Activat antitumoral d'anàlegs de la a-GalactosilCeramide activadors de les iNKT: cap a immunoterapeutical reactius

 • Dr. Ángel Raúl Castaño García
  Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB
Finançament: 190.250 €

Noves ciclines: emplenant un buit en la biologia del càncer

 • Dr. Josep Clotet Erra
  Facultat Medicina i Ciències de la Salut UIC
Finançament: 81.875 €

Modelatge de l'adenocarcinoma ductal pancreàtic mitjançant la reprogramació

 • Dra. Ina Berniakovich
  CMRB Centre Medicina Regenerativa de Barcelona
Finançament: 199.633,75 €

Rol de Phf19 en el control del desenvolupament, proliferació i progressió tumoral

 • Dr. Luciano di Croce
  Centre de Regulació Genòmica
Finançament: 197.500 €

IKKa activada com a nou biomarcador i possible diana terapèutica per al càncer colorectal

 • Dr. Lluís Espinosa Blay
  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Finançament: 200.000 €

Predicció de neoplàsia colònica avançada per un test immmunoquímic fecal per sang oculta, els símptomes clínics del pacient i un sistema de puntuació: un estudi multicèntric prospectiu

 • Dr. Fernando Fernández Bañares
  Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Finançament: 180.762,5 €

Rol de les proteïnes d'unió a ARN en la progressió del melanoma: recerca de nous marcadors diagnòstics i dianes terapèutiques

 • Dra. Fátima Gebauer Hernández
  Centre de Regulació Genòmica
 • Dra. M. Soledad Soengas González
  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO
Finançament: 300.000 €

La via de RANK com a nova estratègia terapèutica en càncer de mama HER2+ i HER2+ resistent

 • Dra. Eva González Suárez
  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
 • Dra. Teresa Puig Miquel
  Facultat de Medicina. Universitat de Girona
Finançament: 290.511,25 €

Transcripció antisentit i regulació epigenètica en càncer

 • Dra. Sònia Guil Domènech
  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Finançament: 156.579,87 €

Anàlisi molecular de Capicua, un nou supressor tumoral implicat en senyalització RTK i repressió transcripcional

 • Dr. Gerardo Jiménez Cañero
  Institut Biologia Molecular de Barcelona CSIC- ICREA
 • Dr. Mariano Barbacid Montalbán
  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO
Finançament: 279.375 €

Interpretació del genoma del càncer

 • Dra. Núria López Bigas
  Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona
Finançament: 195.000 €

Receptors limfocitaris solubles tipus scavenger com a nous agents immunomoduladors en càncer

 • Dr. Francisco Lozano Soto
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dra. Gloria González Aseguinolaza
  Centro para la Investigación Médica Aplicada Pamplona
 • Dra. Yvonne Saenger
  Mount Sinai School of Medicine NY
Finançament: 350.000 €

Nanopartícules genotòxiques direccionades a cèl·lules mare de càncer colorectal

 • Dr. Ramon Mangues Bafalluy
  Institut Recerca Hospital Sta. Creu i St. Pau
 • Dr. Antonio Villaverde Corrales
  Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB
 • Dr. Ramon Eritja Casadellà
  Institut Química Avançada de Catalunya CSIC
Finançament: 399.975 €

Anàlisi de l'(hidroxi)metiloma sencer de l'ADN i del transcriptoma en el mieloma múltiple

 • Dr. José I. Martín Subero
  Facultat de Medicina UB
 • Dr. Felipe Prósper Cardoso
  Clínica Universitaria de Navarra
 • Dra. Puri Fortes Alonso
  Centro de Investigación Médica Aplicada
Finançament: 359.079,87 €

Estudi gnòmic per al maneig individualitzat del càncer d'endometri (diagnòstic, pronòstic i tractament)

 • Dr. Xavier Matias-Guiu Guia
  IRBLL Institut Recerca Biomèdica de Lleida
 • Dr. Antonio Gil Moreno
  VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Dra. Gema Moreno Bueno
  Fundación MD Anderson International España
 • Dr. José Palacios Calvo
  Hospital Universitario Ramón y Cajal
Finançament: 397.895 €

Identificació, basada en estructura, de nous inhibidors del transportador de glutamat xCT pel tractament de gliomes

 • Dr. Manuel Palacín Prieto
  Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. Juan Fernández Recio
  Barcelona Supercomputing Center
Finançament: 299.062,5 €

Trobant els "lectors" de la histona H3 oxidada i noves oxidases de la histona H3

 • Dra. Sandra Peiró Sales
  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Finançament: 198.918,2 €

Vies de proliferació i supervivència en les cèl·lules mare del càncer resistents a quimioteràpia

 • Dra. Mileidys Pérez Alea
  VHIR Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Dr. Ruggero De Maria
  Instituti Fisioterapici Ospedalieri
Finançament: 300.000 €

Compostos bifuncionals contra receptors cannabinoides i de quimiocines per tal d'inhibir la proliferació cel·lular i les interaccions en el microambient tumoral

 • Dra. Patricia Pérez Galán
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dr. Peter McCormick
  School of Pharmacy. University of East Anglia Norwich
 • Dr. Joan Bosch Cartes
  Facultat de Farmàcia UB
Finançament: 399.631,25 €

Transportadors d'anions com eficients molècules desreguladores del pH: un estudi preclínic i translacional

 • Dr. Ricardo Pérez Tomás
  Facultat de Medicina UB
 • Dr. Modesto Orozco López
  Institut Recerca Biomèdica de Barcelona
 • Dr. Roberto Quesada Pato
  Facultad de Ciencias UBU
Finançament: 398.772,5 €

Senyalització a través del domini únic de scr cinases en càncer colorectal

 • Dr. Miquel Pons Vallès
  Facultat de Química UB
 • Dr. Serge Roche
  Centre National de Recherche Scientifique CNRS UMR5237 Montpeller
Finançament: 298.908,75 €

Concentracions sanguínies de compostos organoclorats, estil de vida i risc de càncer de pàncrees en la cohort EPIC

 • Dr. Miquel Porta Serra
  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Finançament: 199.915,1 €

Les proteïnes ZEB a la progressió tumoral. Paper de ZEB1 i ZEB2 en la transformació oncogènica, la transició benigne-maligne i la proliferació i supervivència de la cèl·lula cancerosa

 • Dr. Antonio Postigo
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunye
Finançament: 200.000 €

Implementació de la medicina personalitzada basada en la susceptibilitat genètica i signatures moleculars en el tumor en el melanoma cutani: identificació de noves dianes per al tractament del melanoma

 • Dra. Susanna Puig Sardà
  IDIBAPS Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer
 • Dra. Rosa Maria Martí Laborda
  Hospital Universitari Arnau de Vilanova
 • Dra. Àngels Fabra Fres
  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
 • Dr. Santiago Nonell Marrugat
  Institut Químic de Sarrià URL
 • Dr. Joaquín Dopazo Blázquez
  Centro de Investigación Príncipe Felipe València
Finançament: 324.750 €

Estratègia prospectiva i multicèntrica per millorar la curació de leucèmies agudes d'alt risc promovent una plataforma per a la teràpia al•logènica a temps en pacients sense un donant HLA idèntic

 • Dr. Sergio Luis Querol Giner
  Bang de Sang i Teixits
 • Dr. Ramón Gimeno Martínez
  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
Finançament: 297.538,25 €

La rigidesa estromal en la progressió tumoral

 • Dr. Pere Roca-Cusachs Soulere
  Institut Bioenginyeria de Catalunya IBEC
 • Dr. Miguel Á. del Pozo Barriuso
  Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III
Finançament: 299.657,5 €

Estudi de la relació entre inflamació i càncer de colon a través de la via de senyalització de p38 MAP quinasa

 • Dr. Àngel Rodríguez Nebreda
  Institut Recerca Biomèdica de Barcelona IRB
 • Dra. Ana Cuenda Méndez
  Centro Nacional de Biotecnologia CSIC
Finançament: 300.000 €

Diagnòstic per endomicroscopia confocal del nòdul pulmonar en els programes de cribratge de càncer de pulmó

 • Dr. Antoni Rosell Gratacós
  Hospital Universitari de Bellvitge
Finançament: 199.989,375 €

Paper de la proteïna scavenger α en la interacció entre macròfags, cèl·lules hepàtiques estrellades i hepatòcits en el càncer de fetge

 • Dra. Maria Rosa Sarrias Fornés
  Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol
Finançament: 191.250 €

Lipotoxicicitat, esteatosi hepàtica i hepatocarcinoma: funció de la família de proteïnes mitocondrials armc10/armcx

 • Dr. Eduardo Soriano García
  Universitat de Barcelona UB
 • Dr. Francesc Villarroya Gombau
  CIBER Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición
 • Dra. Beatriz Mínguez Rosique
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 398.687,5 €

Determinant l'activitat de supressor de tumors de SirT6: el paper dels factors epigenètics Suv39h1 i G9a

 • Dr. Alejandro Vaquero García
  IDIBELL Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Finançament: 198.750 €

Nanomedicina personalitzada per cèl•lules mare de càncer de mama triple negatiu

 • Dra. Esther Vázquez Gómez
  Institut Biotecnologia i Biomedicina UAB
 • Dra. Ibane Abasolo Olaortua
  CIBBIM Programa de Nanomedicina HVd'H
 • Dra. Míriam Royo Expósito
  Parc Científic de Barcelona
Finançament: 393.095,9 €

Paper de les proteïnes ORMDL (una nova família de proteïnes reguladores de la biosíntesi d'esfingolípids) en l'efecte antitumoral dels cannabinoids

 • Dr. Rubén Vicente García
  Universitat Pompeu Fabra UPF
 • Dr. Guillermo Velasco Díez
  Instituto Investigaciones Sanitarias HC San Carlos - Facultad de Biología U. Complutense
Finançament: 297.250 €

Explorant interaccions sintètiques letals entre PARP i resposta a dany en l'ADN en tractaments contra el càncer

 • Dr. José Yélamos López
  IMIM Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques
 • Dr. Óscar Fernández-Capetillo Ruiz
  Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas CNIO
Finançament: 299.125 €
Anar al contingut