PROJECTES FINANÇATS:
COR

cartell MaratóA l'edició 1995 de La Marató de 3Cat, dedicada a les malalties cardiovasculars, es va distribuir 1.425.328 € entre 10 projectes de recerca biomèdica. Els resultats obtinguts es van fer públics en el II Simposium Fundació La Marató de 3Cat, celebrat l'any 2001.

Aterosclerosi accelerada postangioplàstica coronària: identificació, clonatge, anàlisi funcional i regulació transcripcional de gens expressats diferencialment en coronàries dilatades

 • Dra. Lina Badimon Maestro
  Institut d'Investigacions Biomèdiques. CSIC
Finançament: 334.704 €

Susceptibilitat a l'arteriosclerosi de ratolins transgènics per a apoA-II humana i la seva descendència després d'encreuar-los amb altres tipus de ratolins modificats genèticament i que desenvolupen arteriosclerosi massiva (knock-outs d'apoE i receptor d'LDL i transgènics de PTEC)

 • Dr. Francisco Blanco Vaca
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 179.865 €

Estudi funcional de la musculatura llisa i inervació autonòmica de l'artèria coronària porcina afectada per episodis d'isquèmia i reperfusió

 • Dr. Joan Cinca Cuscullola
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 134.639 €

Estudi per transferència gènica del paper de la urocinasa en la migració de les cèl·lules musculars llises: implicacions terapèutiques

 • Dr. Jordi Félez Brugués
  Hospital Duran i Reynals
Finançament: 78.660 €

Efecte dual de la modificació oxidativa lipoproteica sobre les cèl·lules de la paret arterial

 • Dra. Concepció Fiol Castaño
  Ciutat Sanitària de Bellvitge
Finançament: 83.060 €

Mecanisme de la influència de la lesió endotelial coronària sobre el dany mediat per neutròfils durant la reperfusió

 • Dr. David García-Dorado
  Hospital Universitari Vall d'Hebron
Finançament: 124.409 €

Acció de la Fluvastatina en l'expressió dels gens que controlen la síntesi de colesterol i del receptor de les LDL a través de les Sterolregulatory Flement Binding Proteins

 • Dr. Fausto García Hegardt
  Facultat de Farmàcia. Universitat de Barcelona
Finançament: 141.797 €

Paper del sistema renina-angiotensina en la regulació de la circulació coronària i contractililat miocàrdica. Interaccions de l'angiotensina en presència de disfunció endotelial i isquèmica

 • Dra. Magda Heras Fortuny
  Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Finançament: 105.926 €

Estudi del paper regulador dels àcids grassos en l'expressió dels gens que controlen el metabolisme lipoproteic i la proliferació cel·lular

 • Dr. Lluís Masana Marin
  Facultat de Medicina. Universitat Rovira i Virgili
Finançament: 98.987 €

Trombosi coronària i progressió de la lesió vascular. Caracterització molecular de dianes funcionals en el receptor plaquetari IIb/IIIa

 • Dra. Teresa Royo Bargues
  Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Finançament: 143.281 €
Anar al contingut