Logo CCMA, TV3 i Catalunya Ràdio
CCMA

La vicepresidenta de la CCMA proposa el cessament de Saül Gordillo com a director de Catalunya Ràdio i no obté la majoria qualificada per tirar-ho endavant

Núria Llorach ha proposat l'inici de la tramitació per a l'establiment de la regulació del procediment públic de selecció a la direcció dels mitjans de la CCMA, i aquesta votació s'ha aprovat per unanimitat

La vicepresidenta del Consell de Govern de la CCMA, Núria Llorach, en sessió extraordinària d'aquest matí, ha proposat la separació del càrrec de l'actual director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, com a conseqüència de la pèrdua greu de confiança en aquest director, un cop escoltades les seves explicacions sobre la gestió de la continuïtat de Mònica Terribas al capdavant d'"El Matí de Catalunya Ràdio" la temporada vinent. La mesura no ha obtingut la majoria qualificada necessària de dos terços entre els quatre membres del Consell de Govern.

La vicepresidenta, a la vista de les explicacions del director davant del Consell de Govern, ha plantejat l'evidència d'una manca d'implicació i de falta de voluntat clara del directiu per mantenir en antena l'actual format "El matí de Catalunya Ràdio", que sota la direcció de Mònica Terribas ha assolit els nivells més alts d'audiència i de reconeixement de la història del programa, i que representa, com a contingut més estratègic de la ràdio pública, més del 70% de l'audiència total de l'emissora.

La gestió del director en aquest sentit, que ha portat a la renúncia irrevocable de Terribas, ha afectat de manera greu la relació de confiança imprescindible i necessària en el màxim directiu del grup d'emissores de Catalunya Ràdio. Per aquest motiu, la vicepresidenta ha proposat avui la separació del càrrec del director de Catalunya Ràdio, que no ha obtingut la majoria qualificada necessària de dos terços entre els quatre membres de ple dret del Consell de Govern, requerida per la Llei per a la separació del personal directiu de la CCMA.

Així mateix, Núria Llorach ha proposat l'inici de la tramitació per a l'establiment de les normes que han de regular el procediment públic de selecció dels candidats o candidates a la direcció dels mitjans de la CCMA, tal com va establir Parlament de Catalunya, com a pas previ imprescindible per a la convocatòria del procediment. Aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat dels membres del Consell.

D'aquesta manera, la Direcció d'Estratègia i Recursos Humans de la CCMA haurà de presentar, com a molt tard, el 30 de setembre de 2020, una proposta de Normes que regulen el procediment públic de selecció dels directors dels mitjans de la CCMA per a la consideració, debat i aprovació del Consell de Govern de la CCMA, d'acord amb el que preveu l'article 11.z) de la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

ccma.cat

Anar al contingut