La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, durant la presentació del Pla Estratègic de la nova CCMA.
La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, durant la presentació del Pla Estratègic de la nova CCMA.

La CCMA presenta un nou Pla Estratègic per connectar amb tota la ciutadania i impulsar el català

Aquest migdia s'ha presentat el Pla Estratègic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al plató 1 de les instal·lacions de Sant Joan Despí. Durant l'acte, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, i els membres del Consell de Govern i de la Direcció de l'ens públic han explicat els objectius i els reptes que la Corporació té per endavant i com es treballarà per assolir la transformació plantejada en aquest Pla Estratègic.

La CCMA es refunda, es transforma i evoluciona per connectar més i millor amb la ciutadania, per adaptar-se als seus nous hàbits i interessos, així com al nou ecosistema audiovisual. El Pla Estratègic s'ha presentat avui com el camí per fer aquesta evolució, un projecte participatiu que ha nascut dins de la Corporació, que s'ha fet créixer entre el col·lectiu professional i també amb la participació dels principals agents del sector audiovisual, i que assumeix, amb ambició, els reptes que ha d'afrontar la nova CCMA per projectar-se en el futur immediat.

El Pla Estratègic, que s'ha presentat davant d'un gran nombre d'autoritats institucionals i responsables de l'àmbit empresarial, professional, acadèmic i social del país, ja es pot consultar al web ccma.cat/plaestrategic.

Entre les bases d'aquest Pla Estratègic, hi ha la protecció i difusió de la llengua i la cultura catalanes, assegurant l'accés universal a continguts en català; la garantia a la ciutadania del dret a la informació de rigor, l'entreteniment, la cultura i l'educació; l'accés a un públic més ampli i divers; la contribució a la cohesió social de Catalunya; la transformació digital o els objectius de lideratge i de consolidació com a motor de la indústria audiovisual catalana.

El punt de partida de l'acte, presentat pels comunicadors de la CCMA Xavi Coral i Xènia Casado, l'ha marcat l'anàlisi del context i els reptes que es plantegen els mitjans públics, que 40 anys després de la seva creació encaren un procés profund de transformació, que també és un encàrrec del Parlament al nou Consell de Govern de la CCMA, a l'equip directiu i al conjunt de l'organització. Un procés de refundació per adaptar-se millor als nous hàbits i interessos de la ciutadania i al nou ecosistema audiovisual, per enfortir la llengua, la cultura i la cohesió de la societat catalana, en tota la seva diversitat, amb un servei públic audiovisual de qualitat i en català. L'objectiu, rellançar els mitjans públics en l'entorn digital.

La vicepresidenta de la CCMA, Àngels Ponsa, ha intervingut en primer lloc per presentar dades de context actual: "La Catalunya d'avui és de persones diverses, de procedències diverses i amb referents culturals diversos, hi ha un envelliment progressiu de la població i l'ús del català recula de manera preocupant". Davant de la manca de referents i presència del català a les plataformes, en un entorn més complex i fragmentat, segons Ponsa, "ara és un moment clau per assumir el repte de transformació de present i futur, que els mitjans públics tinguin un paper destacat i continuïn apostant per una llengua útil que ens cohesiona i vertebra com a país".

El conseller de la CCMA Lluís Garriga ha incidit en el fet que "cal buscar l'equilibri entre mantenir l'audiència actual i, alhora, trobar la forma de connectar amb les audiències infantils, adolescents i joves en els punts on consumeixen audiovisual, a més de recuperar l'audiència més urbana", en un moment de canvi d'hàbits de consum i creixement d'internet imparable. Garriga també ha subratllat la pèrdua de la capacitat d'inversió de la CCMA en continguts i tecnologia els últims 12 anys, per la disminució de l'aportació pública i dels ingressos publicitaris, en un context en el qual l'oferta s'ha multiplicat.

Després d'aquesta introducció per situar el punt de partida del Pla Estratègic, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha exposat el propòsit, la visió i els fonaments estratègics que marcaran el rumb de la Corporació, a partir del procés participatiu en què han intervingut més d'un miler de treballadors i els seus òrgans representatius, a més d'experts en el sector, que també hi han aportat idees.

El propòsit de la CCMA, presentat per Romà, és "esdevenir un eix de cohesió de la ciutadania al voltant de continguts de qualitat en català i per arribar a tothom". L'aposta per la transformació és "perquè volem estar connectats amb el sector audiovisual i amb la ciutadania, compartir referents comuns, a més d'augmentar el consum audiovisual en català, sigui quina sigui la plataforma de difusió".

La presidenta de la Corporació ha destacat com a aspecte clau que "compartir continguts ens apropa i ens cohesiona, genera converses i crea comunitat, a més de transmetre valors democràtics, socials, educatius i culturals". També ha posat de relleu que "cal garantir el dret de la ciutadania a poder accedir i triar continguts audiovisuals de qualitat en català quan vulgui i on vulgui". I ha afegit que "és molt important fer-ho tots plegats: l'organització necessita transformar-se i renovar-se, ser àgil i flexible, i estar connectada amb tot l'ecosistema, i té molt valor que aquests fonaments els haguem construït junts, perquè compartim el futur i el compartim plegats".

Durant l'acte, l'equip directiu de la nova CCMA ha exposat els set àmbits més importants del Pla Estratègic, en què s'apleguen 18 objectius i 67 línies d'actuació. Pel que fa a l'ABAST, Dani Hernández, director de l'Oficina d'Estratègia Corporativa i Consell de Govern, ha destacat l'aposta "per connectar amb Catalunya i el món, traspassar fronteres i ser més competitius arreu, omplint les plataformes de continguts en català".  

En els àmbits de CIUTADANIA i CONTINGUTS, Cristina Villà, directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital, ha expressat la necessitat de conèixer millor l'audiència per oferir un millor servei: "Crearem un hub de coneixement per tenir més dades i escoltar la ciutadania per poder crear estratègies de fidelització i recomanació de continguts, millorar l'experiència de l'usuari i ser referents en tele, ràdio i món digital".

El director de TV3, Sigfrid Gras, ha posat de relleu l'experiència com a creadors de continguts i l'aposta per la producció interna i externa, com a motor de la indústria audiovisual catalana: "Tenim i sabem trobar programes d'èxit, sobretot en entreteniment, i hem de valorar la referència dels nostres informatius i documentals. Continuem, doncs, endavant amb els continguts i ens obrim a noves formes de distribució".

El director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, s'ha mostrat decidit a "superar la lògica vertical dels canals i trobar la millor finestra per arribar a la ciutadania, amb la nostra capacitat d'informar des del servei públic, de crear continguts d'entreteniment i esportius de qualitat en català, i la nostra força territorial".

Pel que fa a l'àmbit de les PERSONES, Romà Vilanova, director d'Organització, Processos i Recursos Humans, ha destacat que "els professionals són la principal palanca de canvi perquè el Pla Estratègic es converteixi en una història d'èxit, amb una CCMA que aposta per la transversalitat del treball, la polivalència professional, una organització on tothom pugui aportar i una cultura del canvi que no penalitzi els errors. Tot plegat, potenciant la formació interna i obrint les portes al talent jove per adaptar-nos a nous models de treball més sostenibles i eficients, i que millorin la qualitat de vida dels professionals de la casa".

El director de Gestió Pressupostària, Empresa Verda i Serveis Generals, Andreu Martínez, ha parlat de l'àmbit de l'ORGANITZACIÓ, i ha expressat la voluntat de fer "una gestió sostenible i transparent, amb una cultura organitzativa oberta al canvi, flexible i col·laborativa, preparada per afrontar un món canviant i complex, compromesa amb el servei públic i connectada amb tothom i per a tothom".

En l'àmbit del SECTOR, la directora d'Infraestructures Digitals i Tecnològiques, Natàlia Prats, ha exposat la necessitat "d'estar més units i connectats que mai amb el sector audiovisual, teixint noves aliances amb altres empreses, mitjans i creadors, i posicionant la CCMA com a banc de proves de la innovació. Volem ser palanca, enfortir-nos i enfortir alhora el sector audiovisual".

La directora de Comercial i Màrqueting, Núria Fargas, ha parlat de l'àmbit de RECURSOS i ha explicat l'objectiu de destinar "tot l'esforç a canviar l'estratègia comercial, basant-nos en la tecnologia i les dades, hem de connectar i impactar amb una audiència cada cop més fragmentada, allà on sigui. També ens estem reorganitzant per explotar més i millor els nostres actius, com els drets audioviuals, i un altre aspecte important és fomentar aliances que ens facilitin l'estalvi".

Com a apunt final, Rosa Romà ha acomiadat l'acte amb optimisme per tirar endavant el Pla Estratègic de la nova CCMA, amb la voluntat de ser uns mitjans públics transversals, agents actius de la llengua i palanca de transformació davant de nous reptes per connectar millor amb la ciutadania en un nou ecosistema audiovisual.

ccma.cat/plaestrategic

#ConnectemPerArribarATu

VÍDEO. Connectem per arribar a tothom

Anar al contingut