El Consell de Govern aprova el pla de cobertura electoral de la CCMA

El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), a proposta del seu president, ha aprovat avui el pla de cobertura de la campanya electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim 27 de setembre. El document marca, en compliment de la legislació vigent, les pautes de garantia democràtica en el període de campanya electoral als espais informatius de TV3, Catalunya Ràdio i dels mitjans digitals de la CCMA. Ho fa d'acord amb els mateixos criteris que ha avalat la Junta Electoral en les seves resolucions i que ha avalat també el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que va reconèixer en les passades eleccions que la fórmula de la CCMA era la més equitativa per objectivar la representativitat de les diferents forces polítiques.

Com en les edicions anteriors, el pla empara que la informació s'elabori i difongui amb els criteris professionals amb què es fa la informació política diària, en funció de l'interès informatiu, tot respectant els principis de pluralitat política i social, proporcionalitat i neutralitat informativa.

Els espais destinats a la informació electoral podran ser de durada variable en funció de l'interès informatiu. Pel que fa el còmput de temps destinat a cada formació política, aquest ha de respectar la proporcionalitat en base als resultats obtinguts en les darreres eleccions al Parlament en la suma total al final de la campanya. I, novament, l'ordre d'aparició, que també ha de ser en funció dels resultats obtinguts, podrà alterar-se per a la millor comprensió de notícies relacionades.

El document regula també les entrevistes i debats, el sondeig a peu d'urna i l'ús dels senyals realitzats, així com la presència dels grups polítics significatius.

Pla de cobertura electoral de la CCMA

ccma.cat