3Cat obre una crida per seleccionar projectes de podcasts infantils

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals obre aquesta convocatòria amb la voluntat de contractar continguts audiovisuals sonors en format podcast en col·laboració amb la indústria audiovisual i amb una dotació màxima de 150.000 euros. Els projectes es podran presentar fins al 2 d'octubre.

3Cat ha obert aquest divendres, 1 de setembre, una convocatòria per seleccionar podcasts infantils, ja siguin continguts inèdits o corresponents a segones o terceres temporades de podcasts ja existents. La dotació màxima d'aquesta convocatòria és de 150.000 euros i els projectes sonors en format de podcast seleccionats podran ser produïts en règim de producció associada i en règim de coproducció.

Aquesta convocatòria cerca projectes de podcast adreçats a pares i mares, a famílies, a la comunitat educativa o bé a públic infantil S3 (entre 0 i 7 anys) i/o X3 (entre 8 i 13 anys). Pel que fa a la temàtica, es prioritzaran els àmbits de ciència; continguts educatius i edutainment; curiositats del món que ens envolta; prescripció lectora, llibres i foment de la lectura; foment de la llengua i cultura catalanes; contes i rondalles; ficció sonora; educació afectivosexual; emocions, salut mental i mindfulness per a nens i nenes; criança; i música, divulgació i/o propostes que facin servir la música com a eina narrativa.

Per fer-ne la selecció, es valoraran especialment aspectes com la innovació; l'originalitat pel que fa als formats i els continguts; la interacció; la gamificació i generació de comunitat; la diversitat en el sentit més global (racial, sexual, de gènere, funcional, estètica, etc.); la representació territorial i el foment de la llengua catalana en les seves diferents varietats.

Els projectes es podran presentar fins a les 10.00 del 2 d'octubre.

Les bases d'aquesta convocatòria es poden consultar a l'apartat de presentació de projectes de la pàgina web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. L'avaluació dels projectes presentats la farà una Comissió de Valoració, que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds d'acord amb els criteris fixats a les bases de la convocatòria.

La Corporació ha habilitat el correu electrònic cridapodcast@ccma.cat per aclarir dubtes sobre aquesta convocatòria.

Anar al contingut