Manual d'ús

2.3.3.7. La violència per raó de sexe

D'acord amb la legislació vigent, fem servir preferentment el terme violència masclista per definir les agressions, amenaces, intimidacions i coaccions que es cometen contra les dones per raó de sexe, tant si la violència és física com psicològica o econòmica. També podem fer servir com a sinònims les expressions violència de gènere, violència per raó de sexe o violència contra les dones. No fem servir l'expressió violència domèstica com a equivalent de violència masclista.
   
Aquest mes han mort tres dones a Catalunya a conseqüència de la violència domèstica.

Aquest mes han mort tres dones a Catalunya a conseqüència de la violència masclista.

Aquest mes han mort tres dones a Catalunya a conseqüència de la violència de gènere.

Aquest mes han mort tres dones a Catalunya a conseqüència de la violència per raó de sexe.

Fem servir la denominació violència masclista o violència de gènere o violència per raó de sexe sigui quin sigui el sexe de l'agressor i el de la víctima, sempre que l'agressió reprodueixi els patrons del comportament masclista.

En les informacions sobre violència masclista diversifiquem les fonts i evitem alimentar rumors i difondre opinions irrellevants del veïnat i la família de les víctimes, especialment si són morboses o sensacionalistes, o si coincideixen amb estereotips masclistes. Procurem complementar la informació amb fonts especialitzades.

No fem una descripció detallada de les agressions o les lesions, ni amb imatges ni amb la narració, i no oferim dades ni imatges que permetin identificar el domicili de la víctima.

Contextualitzem la informació amb els antecedents que tinguin relació amb el cas, com ara denúncies o ordres d'allunyament.

Evitem establir una relació directa de causa-efecte entre els fets i la procedència de les persones implicades, la seva situació socioeconòmica o cultural, o determinades circumstàncies personals.

Procurem acompanyar les informacions sobre violència masclista del telèfon d'assistència a persones maltractades.

TEMES:
ViolènciaSexismeQualitatMaterial informatiuEstigmatitzacióEstereotips
Anar al contingut